infNSsTyp,

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14.12.2004, sp. zn. Nao 27/2004 - 23 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.27.2004:23

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.27.2004:23
sp. zn. Nao 27/2004 - 23 O P R A V N É U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní JUDr. Miluší Doškovou v právní věci žalobců a) B. V. a b) J. V., proti žalovanému Městskému úřadu Čáslav, se sídlem nám. Jana Žižky 1, Čáslav, zastoupenému advokátem JUDr. Vlastislavem Málkem, se sídlem Na Náměti 561, Kutná Hora, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 12. 9. 2002, č. j. Výst. 1089/2000 a Výst. 1054/2000, vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 44 Ca 62/2004; o námitce podjatosti vznesené vůči soudkyním Krajského soudu v Praze JUDr. Olze Stránské, JUDr. Olze Píšové a JUDr. Evě Havlové, takto: Výrok usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2004 č. j. Nao 27/2004 - 15 se o p r a v u je tak, že správně zní : Soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Olga Stránská, JUDr. Olga Píšová a JUDr. Eva Havlová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování o žalobě vedené pod sp. zn. 44 Ca 62/2004, proti rozhodnutí Městského úřadu Čáslav ze dne 12. 9. 2002, č. j. Výst. 1089/2000 a Výst. 1054/2000. Odůvodnění: Usnesením Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 7. 10. 2004, č. j. Nao 27/2004 - 15, bylo rozhodnuto o vznesené námitce podjatosti v řízení o žalobě proti dvojici výše specifikovaných rozhodnutí Městského úřadu Čáslav, když ve výroku bylo nesprávně uvedeno, že je daná věc vedena u Krajského soudu v Praze pod spisovou značkou 44 Ca 100/2003. Správně ovšem mělo být uvedeno, že je řízení o této žalobě vedeno u Krajského soudu v Praze pod spisovou značkou 44 Ca 62/2004, a to poté, co bylo z řízení pod značkou 44 Ca 100/2003 vyloučeno k samostatnému řízení usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2004, č. j. 44 Ca 100/2003 - 62. Proto předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu tímto usnesením podle §54 odst. 4, §55 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, tuto zřejmou nesprávnost opravila. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 14. 12. 2004 JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:14.12.2004
Číslo jednací:Nao 27/2004 - 23
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
opravné
Účastníci řízení:Město Čáslav
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:E
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.27.2004:23
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01