Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 22.11.1993, sp. zn. I. ÚS 66/93 [ usnesení / PAUL / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1993:1.US.66.93

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1993:1.US.66.93
sp. zn. I. ÚS 66/93 Usnesení Sp. zn. I.ÚS 66/93 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatele pana J.N., týkajícího se stížnosti na vyšetřování, takto: Návrh se odmítá . Odůvodnění: Stěžovatel podal svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 23. 8. 1993, označeným jako stížnost. Přípisem Ústavního soudu ze dne 30. 9. 1993 byl stěžovatel vyzván, aby odstranil nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 15. 11. 1993, zejména aby byl podle §30 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu stěžovatel již při podání návrhu zastoupen, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v §72 a násl. uvedeného zákona. Stěžovatel vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle §43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 22. listopadu 1993 JUDr. Vladimír P a u 1 soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1993:1.US.66.93
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka I. ÚS 66/93
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 22. 11. 1993
Datum vyhlášení  
Datum podání 25. 8. 1993
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Paul Vladimír
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-66-93
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 26141
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31