errUsDne,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 22.12.1993, sp. zn. II. ÚS 34/93 [ usnesení / PROCHÁZKA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1993:2.US.34.93

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1993:2.US.34.93
sp. zn. II. ÚS 34/93 Usnesení V Brně dne 22. 12.1993 Spis. zn. II. ÚS 34/93 V Brně dne 22. 12.1993 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou dne 22. 12. 1993 ve věci ústavní stížnosti paní M.M., takto: Ú s t a v n í s o u d n á v r h o d m í t á. Odůvodnění: Soudce zpravodaj podle ustanovení §43 odst. 1 písm. a) zák.č. 182/93 Sb. návrh odmítl, neboť stěžovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvoláni přípustné. JUDr. Antonín Procházka soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1993:2.US.34.93
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka II. ÚS 34/93
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 22. 12. 1993
Datum vyhlášení  
Datum podání 30. 7. 1993
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Procházka Antonín
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-34-93
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 26239
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31