infUsLengthVec64,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 25.11.1993, sp. zn. III. ÚS 75/93 [ usnesení / JURKA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1993:3.US.75.93

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1993:3.US.75.93
sp. zn. III. ÚS 75/93 Usnesení III. ÚS 75/93 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele R.S., takto: Návrh se odmítá . Odůvodnění: Navrhovatel podal dne 2.9.1993 Ústavnímu soudu ČR návrh na zahájení řízení v souvislosti s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, když toto rozhodnutí blíže neurčil. Protože zmíněný návrh na zahájení řízení nemá náležitosti podle z.č. 182/93 Sb. o Ústavním soudu ČR, byl navrhovatel o této, skutečnosti vyrozuměn a stanovena mu lhůta 30ti dní k odstranění vad návrhu. Navrhovatel však vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené neodstranil, a proto nezbylo než aby Ústavní soud ČR jeho návrh ve smyslu ust. §43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/93 Sb. odmítl. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. V Brně dne 25. listopadu 1993 JUDr.Vladimír JURKA soudce Ústavního soudu ČR

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1993:3.US.75.93
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 75/93
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 25. 11. 1993
Datum vyhlášení  
Datum podání 2. 9. 1993
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Jurka Vladimír
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-75-93
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 26385
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31