Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 06.12.1995, sp. zn. I. ÚS 212/95 [ usnesení / PAUL / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:1.US.212.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:1.US.212.95
sp. zn. I. ÚS 212/95 Usnesení Sp. zn. I. ÚS 212/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatelky L.K., týkajícího se restituce, takto: Návrh se o d mí t á . Odůvodnění: Stěžovatelka podala svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem ČR svým podáním ze dne 18. 9. 1995. Přípisem Ústavního soudu ze dne 26. 9. 1995 a 17. 10. 1995 byla stěžovatelka vyzvána, aby odstranila nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 31. 10. 1995, resp. 30. 11. 1995, zejména aby byla podle §30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stěžovatelka již při podání návrhu zastoupena, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v §72 a násl. uvedeného zákona. Stěžovatelka vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranila. Soudce zpravodaj proto, mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle §43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 6. prosince 1995 JUDr. Vladimír P a u l soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:1.US.212.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka I. ÚS 212/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 6. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 19. 9. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Paul Vladimír
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-212-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27210
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31