Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 24.05.1995, sp. zn. I. ÚS 67/95 [ usnesení / PAUL / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:1.US.67.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:1.US.67.95
sp. zn. I. ÚS 67/95 Usnesení I. ÚS 67/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatelky Mgr. J.V., takto: Návrh se o d m í t á. Odůvodnění: Stěžovatelka podala svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 30. 3. 1995, označeným jako ústavní stížnost. Přípisem Ústavního soudu ze dne 4. 4. 1995 byla stěžovatelka vyzvána, aby odstranila nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 30. 4. 1995, zejména aby byla podle §30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stěžovatelka již při podání návrhu zastoupena, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v §72 a násl. uvedeného zákona. Stěžovatelka vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranila. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle §43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 24. května 1995 JUDr. Vladimír P a u l soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:1.US.67.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka I. ÚS 67/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 24. 5. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 30. 3. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Paul Vladimír
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-67-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27324
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31