infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 17.05.1995, sp. zn. II. ÚS 69/95 [ usnesení / CEPL / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:2.US.69.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:2.US.69.95
sp. zn. II. ÚS 69/95 Usnesení Senát Ústavního soudu České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelky V. M., o podání ze dne 26. 3. 1995, došlém Ústavnímu soudu dne 31. 3. 1995, takto: Řízení se zastavuje. Odůvodnění: Navrhovatelka se svým podáním obrátila na Ústavní soud se stížností proti rozhodnutím Celního úřadu v Liberci, č.j. V500083/95 a č.j. V500084/95, jimiž jí bylo vyměřeno peněžité plnění na základě §53 odst. 1 a 2 zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. Spolu se stížností navrhovala zrušení příslušných předpisů s tím, že jsou dle navrhovatelky v rozporu s čl. 1 a čl. 5 Ústavy České republiky. Přípisem ze dne 5. 5. 1995, došlým Ústavnímu soudu dne 9. 5. 1995, vzala navrhovatelka svůj návrh zpět. Ústavní soud pak dle ustanovení 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, řízení zastavil tak, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 17. května 1995 JUDr. Iva Brožová předsedkyně senátu ÚS ČR

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:2.US.69.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka II. ÚS 69/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 17. 5. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 31. 3. 1995
Datum zpřístupnění 19. 2. 2008
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Cepl Vojtěch
Napadený akt  
Typ výroku zastaveno
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-69-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27554
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31