infUsLengthVec67,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 06.12.1995, sp. zn. III. ÚS 246/95 [ usnesení / JURKA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:3.US.246.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:3.US.246.95
sp. zn. III. ÚS 246/95 Usnesení III. ÚS 246/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele Ch.M.K., takto: Návrh se odmítá . Odůvodnění: Navrhovatel podal Ústavnímu soudu ČR ústavní stížnost, kterou Ústavní soud obdržel dne 16.10.1995. Ústavní stížnost byla podána v souvislosti s trestním řízením vedeným proti navrhovateli a jeho vzetí do vazby blíže neurčeným soudem. Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení §41 písm. b) citovaného zákona k odstranění vad návrhu se lhůtou, která mu byla stanovena na 30 dnů. Tuto výzvu obdržel navrhovatel podle razítka podací pošty dne 26.10.1995. S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu ČR, než návrh podle §43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnout. Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné. JUDr.Vladimír JURKA V Brně dne 6 . prosince 1995 soudce Ústavního soudu ČR

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:3.US.246.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 246/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 6. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 16. 10. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Jurka Vladimír
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-246-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27669
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31