Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20.12.2000, sp. zn. III. ÚS 425/2000 [ usnesení / ŠEVČÍK / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2000:3.US.425.2000

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2000:3.US.425.2000
sp. zn. III. ÚS 425/2000 Usnesení III. ÚS 425/2000 Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele ing. Z. K., proti usnesení Ústavního soudu ze dne 17. května 2000, sp. zn. III. ÚS 270/2000, mimo ústní jednání dne 20. 12. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Podáním ze dne 17. července 2000, označeným jako ústavní stížnost, napadl stěžovatel vykonatelné usnesení Ústavního soudu ze dne 17. května 2000 (III. ÚS 270/2000), a tvrdil - stručně shrnuto - že tímto usnesením, jímž Ústavní soud odmítl jeho návrh stran zrušení ustanovení §30 a §43 zákona o Ústavním soudu (č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona) "bez opravy v zákoně a se zpětnými účinky uplatnil své pozdější usnesení o odmítnutí jeho ústavní stížnosti" popírající jeho "zákonné právo k podání návrhu dle ustanovení §64 odst. 1 písm. d) zákona", a proto se posuzovanou ústavní stížností "domáhá spravedlivého a veřejného projednání své záležitosti Ústavním soudem, zrušení usnesení Ústavního soudu ze dne 17. května 2000 (III. ÚS 270/2000) a vydání nálezu, jímž bude rozhodnuto o jeho ústavní stížnosti z 28. dubna 2000 a o jeho návrhu z téhož dne, jenž byl usnesením Ústavního soudu ze dne 17. května 2000 (III. ÚS 270/2000) odmítnut. Spolu s tímto podáním vznesl stěžovatel námitku podjatosti soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, kterou odůvodnil tím, že oba jmenovaní soudci byli účastni na rozhodnutí, proti němuž posuzovaným podáním brojí. O takto vznesené námitce stěžovatele bylo rozhodnuto usnesením Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2000 (III. ÚS 425/2000-6), a to tak, že JUDr. Pavel Holländer a JUDr. Vlastimil Ševčík nejsou vyloučení z projednávání a rozhodování věci sp. zn. III. ÚS 425/2000. Z odůvodnění stěžovatelova podání je zřejmé, že stěžovatel (opakovaně) brojí proti vykonatelnému rozhodnutí Ústavního soudu a že tak odmítá vzít na vědomí, že řízení před Ústavním soudem je jednostupňové a proti rozhodnutí Ústavního soudu jsou v zásadě jakékoli opravné prostředky ze zákona nepřípustné (§43 odst. 3, §54 odst. 2 zákona); povahou věci a zásadami ústavního soudnictví je dáno, že tuto zásadu je třeba vztáhnout i k ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ústavního soudu, neboť v daných procesních souvislostech takto podaná ústavní stížnost má očividně charakter opravného prostředku, který z důvodu již vyloženého je ze zákona nepřípustný. O nepřípustné ústavní stížnosti, byť ona sama je postižena formální vadou (§30 odst. 1 zákona), bylo rozhodnuto odmítavým výrokem [§43 odst. 1 písm. e) zákona], aniž by se jevilo účelné stěžovateli tuto formální vadu zvlášť vytýkat, neboť o zákonem předepsaných náležitostech návrhu (ústavní stížnosti) byl stěžovatel opakovaně poučován v souvislosti s jeho předcházejícími návrhy. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§43 odst. 3 zákona). V Brně dne 20. prosince 2000

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2000:3.US.425.2000
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 425/2000
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 20. 12. 2000
Datum vyhlášení  
Datum podání 18. 7. 2000
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Ševčík Vlastimil
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku odmítnuto pro nepřípustnost - §43/1/e)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-425-2000
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 36879
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-25