infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 21.12.2000, sp. zn. III. ÚS 530/2000 [ usnesení / ŠEVČÍK / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2000:3.US.530.2000

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2000:3.US.530.2000
sp. zn. III. ÚS 530/2000 Usnesení Ústavní soud rozhodl dne 21. 12. 2000 v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera a soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Vlastimila Ševčíka mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky R. M., zastoupené Mgr. Ladislavem Trpkošem, advokátem v Hradci Králové, Pražská 322, proti rozhodnutí Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 26. dubna 2000, čj. 1505, 1506/00/Pe, a platebním výměrům Okresní pojišťovny VZP Chrudim ze dne 13. ledna 2000, č. 4240000075 a 2140000074, takto: Řízení se zastavuje. Odůvodnění: Ústavní stížností, podanou včas (§72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona) a co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem [§30 odst. 1, §34 odst. 1, 2, §72 odst. 1 písm. a), odst. 4 zákona], domáhala se stěžovatelka zrušení rozhodnutí Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 26. dubna 2000 (1505, 1506/00/Pe) a platebních výměrů Okresní pojišťovny VZP Chrudim ze dne 13. ledna 2000 (4240000075 a 2140000074). Podáním ze dne 7. 12. 2000, tedy za podmínek plynoucích z ust. §77 zákona, však stěžovatelka svoji ústavní stížnost vzala zpět, a proto bylo řízení o ní zastaveno (§77 zákona). Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§43 odst. 3 zákona). V Brně dne 21. prosince 2000 JUDr. Pavel Holländer předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2000:3.US.530.2000
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 530/2000
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 21. 12. 2000
Datum vyhlášení  
Datum podání 4. 9. 2000
Datum zpřístupnění 15. 2. 2008
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Ševčík Vlastimil
Napadený akt rozhodnutí správní
Typ výroku zastaveno
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy
  • 2/1993 Sb., čl. 11 odst.5, čl. 36 odst.2
  • 48/1997 Sb., §8 odst.5
  • 550/1991 Sb., čl.
  • 71/1967 Sb., čl.
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstřík zdravotní pojištění
doručování
lhůta
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-530-2000
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 36981
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-25