infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 29.04.2010, sp. zn. III. ÚS 1111/10 [ usnesení / MUCHA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2010:3.US.1111.10.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2010:3.US.1111.10.1
sp. zn. III. ÚS 1111/10 Usnesení Ústavní soud rozhodl dne 29. dubna 2010 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky LOGISTIK REAL, a. s., se sídlem Praha 4, Kyslíková 1984/4, zastoupené JUDr. Janem Nekolou, advokátem v Praze 2, Trojanova 12, proti jinému zásahu Vrchního soudu v Praze ve věci 15 Cmo 20/2010, spolu s návrhem na vydání předběžného opatření, takto: Řízení se zastavuje. Odůvodnění: Ústavní stížností ze dne 16. dubna 2010 se stěžovatelka domáhala toho, aby Ústavní soud vydal předběžné opatření, kterým Vrchnímu soudu v Praze uloží, aby se až do rozhodnutí o ústavní stížnosti zdržel jakýchkoliv procesních úkonů v soudním řízení vedeném pod sp. zn. 15 Cmo 20/2010, a nález, že ústavní stížnost je důvodná. Dále aby Vrchnímu soudu v Praze uložil, aby nepokračoval v porušování ústavně zaručeného práva stěžovatelky na zákonného soudce dle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podáním ze dne 23. 4. 2010, doručeným Ústavnímu soudu faxem téhož dne a následně poštou dne 26. 4. 2010, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost zpět. Podle ustanovení §77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 29. dubna 2010 Vladimír Kůrka předseda senátu Ústavního soudu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2010:3.US.1111.10.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 1111/10
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 29. 4. 2010
Datum vyhlášení  
Datum podání 16. 4. 2010
Datum zpřístupnění 4. 5. 2010
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgán SOUD - VS Praha
Soudce zpravodaj Mucha Jiří
Napadený akt jiný zásah orgánu veřejné moci
Typ výroku zastaveno
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy
  • 182/1993 Sb., §77
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1111-10_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 65866
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-02