infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20.12.2016, sp. zn. II. ÚS 3282/16 [ usnesení / ŠIMÍČEK / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2016:2.US.3282.16.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2016:2.US.3282.16.1
sp. zn. II. ÚS 3282/16 Usnesení Ústavní soud rozhodl dne 20. prosince 2016 v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyk, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj), Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti I. J., zastoupené JUDr. Hanou Marvanovou, advokátkou se sídlem Újezd 19, 118 00 Praha 1, a ve věci ústavní stížnosti L. R., zastoupené JUDr. Arnoštem Urbanem, advokátem se sídlem tř. ČSA 300/22, 500 03 Hradec Králové, o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn. II. ÚS 3282/16 a IV. ÚS 3310/16, takto: Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 3282/16 a sp. zn. IV. ÚS 3310/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. II. ÚS 3282/16. Odůvodnění: Dne 1. 10. 2016 Ústavní soudu napadla ústavní stížnost I. J., vedená pod sp. zn. II. ÚS 3282/16, směřující proti rozhodnutím vydaných v její trestní věci - usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2016 č. j. 5 Tdo 44/2016-46, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2015 sp. zn. 61 To 200/2015 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 3. 2015 č. j. 3 T 82/2012-836. Dne 4. 10. 2016 Ústavnímu soudu napadla ústavní stížnost L. R., vedená pod sp. zn. IV. ÚS 3310/16, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2016 č. j. 5 Tdo 44/2016-46. Stěžovatelka byla v trestním řízení vedeném proti I. J. v postavení poškozené. Podle ustanovení §63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením §112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě uvedených ústavních stížností se jedná o věci, které spolu souvisí, obě ústavní stížnosti směřují proti témuž rozhodnutí Nejvyššího soudu, a proto Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení. V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 bude jako soudce zpravodaj nadále podle rozvrhu práce věc vyřizovat Vojtěch Šimíček. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 20. prosince 2016 Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního soudu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2016:2.US.3282.16.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka II. ÚS 3282/16
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 20. 12. 2016
Datum vyhlášení  
Datum podání 1. 10. 2016
Datum zpřístupnění 9. 1. 2017
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán SOUD - NS
SOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 1
Soudce zpravodaj Šimíček Vojtěch
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku procesní - spojení věcí
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-3282-16_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 95544
Staženo pro jurilogie.cz: 2017-07-16