Sbírka zákonů
ročník 1949

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
43/1949 Sb. 3. 3. 1949 Vyhláška o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:043.1949
42/1949 Sb. 3. 3. 1949 Vyhláška o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:042.1949
41/1949 Sb. 3. 3. 1949 Vyhláška o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:041.1949
40/1949 Sb. 3. 3. 1949 Nariadenie ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:040.1949
39/1949 Sb. 28. 2. 1949 Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:039.1949
38/1949 Sb. 28. 2. 1949 Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:038.1949
37/1949 Sb. 28. 2. 1949 Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:037.1949
36/1949 Sb. 28. 2. 1949 Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:036.1949
35/1949 Sb. 25. 2. 1949 Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:035.1949
34/1949 Sb. 24. 2. 1949 Nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:034.1949
33/1949 Sb. 23. 2. 1949 Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:033.1949
32/1949 Sb. 23. 2. 1949 Nařízení, jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:032.1949
31/1949 Sb. 20. 2. 1949 Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:031.1949
30/1949 Sb. 20. 2. 1949 Nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:030.1949
29/1949 Sb. 20. 2. 1949 Nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:029.1949
28/1949 Sb. 20. 2. 1949 Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:028.1949
27/1949 Sb. 20. 2. 1949 Zákon o mechanisaci zemědělství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:027.1949
26/1949 Sb. 15. 2. 1949 Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:026.1949
25/1949 Sb. 15. 2. 1949 Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:025.1949
24/1949 Sb. 15. 2. 1949 Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:024.1949
23/1949 Sb. 15. 2. 1949 Nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:023.1949
22/1949 Sb. 15. 2. 1949 Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:022.1949
21/1949 Sb. 15. 2. 1949 Nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:021.1949
20/1949 Sb. 10. 2. 1949 Vyhláška o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:020.1949
19/1949 Sb. 31. 1. 1949 Vyhláška o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:019.1949
18/1949 Sb. 31. 1. 1949 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:018.1949
17/1949 Sb. 31. 1. 1949 Vyhláška o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:017.1949
16/1949 Sb. 31. 1. 1949 Nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:016.1949
15/1949 Sb. 31. 1. 1949 Nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:015.1949
14/1949 Sb. 31. 1. 1949 Nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:014.1949
13/1949 Sb. 31. 1. 1949 Nařízení o technických referátech krajských národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:013.1949
12/1949 Sb. 31. 1. 1949 Nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:012.1949
11/1949 Sb. 31. 1. 1949 Nařízení, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:011.1949
10/1949 Sb. 29. 1. 1949 Nařízení, kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:010.1949
9/1949 Sb. 27. 1. 1949 Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce podepsané v Praze dne 4. července 1947
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:009.1949
8/1949 Sb. 27. 1. 1949 Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:008.1949
7/1949 Sb. 27. 1. 1949 Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:007.1949
6/1949 Sb. 26. 1. 1949 Nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:006.1949
5/1949 Sb. 26. 1. 1949 Nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:005.1949
4/1949 Sb. 26. 1. 1949 Zákon o pracovním poměru domovnickém
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:004.1949
3/1949 Sb. 26. 1. 1949 Nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:003.1949
2/1949 Sb. 20. 1. 1949 Vyhláška o obnově visové povinnosti ve styku s Francií
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:002.1949
1/1949 Sb. 20. 1. 1949 Nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1949:001.1949

V roce 1949 bylo publikováno 293 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 6 z celkem 6 stran v čase 0,205 ms (z toho 0,022 ms NoSQL).