Sbírka zákonů
ročník 1958

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
45/1958 Sb. 25. 7. 1958 Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:045.1958
44/1958 Sb. 25. 7. 1958 Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:044.1958
43/1958 Sb. 25. 7. 1958 Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:043.1958
42/1958 Sb. 25. 7. 1958 Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:042.1958
41/1958 Sb. 23. 7. 1958 Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:041.1958
40/1958 Sb. 23. 7. 1958 Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:040.1958
39/1958 Sb. 21. 7. 1958 Nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:039.1958
38/1958 Sb. 21. 7. 1958 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:038.1958
37/1958 Sb. 21. 7. 1958 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:037.1958
36/1958 Sb. 1. 7. 1958 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:036.1958
35/1958 Sb. 30. 6. 1958 Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:035.1958
34/1958 Sb. 30. 6. 1958 Nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:034.1958
33/1958 Sb. 30. 6. 1958 Nařízení o organizaci výkonných orgánů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:033.1958
32/1958 Sb. 20. 6. 1958 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:032.1958
31/1958 Sb. 20. 6. 1958 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:031.1958
30/1958 Sb. 16. 6. 1958 Nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:030.1958
29/1958 Sb. 20. 5. 1958 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:029.1958
28/1958 Sb. 20. 5. 1958 Vyhláška o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:028.1958
27/1958 Sb. 20. 5. 1958 Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:027.1958
26/1958 Sb. 15. 5. 1958 Vyhláška o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:026.1958
25/1958 Sb. 15. 5. 1958 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:025.1958
24/1958 Sb. 15. 5. 1958 Vyhláška o Konsulární smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:024.1958
23/1958 Sb. 15. 5. 1958 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:023.1958
22/1958 Sb. 3. 5. 1958 Zákon o kulturních památkách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:022.1958
21/1958 Sb. 2. 5. 1958 Nařízení, jímž se provádí branný zákon
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:021.1958
20/1958 Sb. 2. 5. 1958 Vyhláška o úplném znění branného zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:020.1958
19/1958 Sb. 2. 5. 1958 Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:019.1958
18/1958 Sb. 30. 4. 1958 Zákon o požární ochraně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:018.1958
17/1958 Sb. 29. 4. 1958 Vyhláška o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:017.1958
16/1958 Sb. 29. 4. 1958 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:016.1958
15/1958 Sb. 29. 4. 1958 Zákon o změně předpisů o osvojení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:015.1958
14/1958 Sb. 28. 4. 1958 Zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:014.1958
13/1958 Sb. 28. 4. 1958 Rozpočtový zákon na rok 1958
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:013.1958
12/1958 Sb. 31. 3. 1958 Nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:012.1958
11/1958 Sb. 31. 3. 1958 Nařízení o organisaci státní geologické služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:011.1958
10/1958 Sb. 31. 3. 1958 Nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:010.1958
9/1958 Sb. 31. 3. 1958 Nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:009.1958
8/1958 Sb. 28. 3. 1958 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:008.1958
7/1958 Sb. 28. 3. 1958 Nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:007.1958
6/1958 Sb. 28. 3. 1958 Nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:006.1958
5/1958 Sb. 20. 2. 1958 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:005.1958
4/1958 Sb. 20. 2. 1958 Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:004.1958
3/1958 Sb. 20. 2. 1958 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:003.1958
2/1958 Sb. 20. 2. 1958 Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:002.1958
1/1958 Sb. 20. 2. 1958 Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1958:001.1958

V roce 1958 bylo publikováno 95 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 2 z celkem 2 stran v čase 0,227 ms (z toho 0,034 ms NoSQL).