Sbírka zákonů
ročník 1970

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
114/1970 Sb. 8. 12. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00114.1970
113/1970 Sb. 8. 12. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00113.1970
112/1970 Sb. 8. 12. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00112.1970
111/1970 Sb. 8. 12. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00111.1970
110/1970 Sb. 8. 12. 1970 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00110.1970
109/1970 Sb. 8. 12. 1970 Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00109.1970
108/1970 Sb. 30. 11. 1970 Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
e-SbírkaPDF   8425 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00108.1970
107/1970 Sb. 30. 11. 1970 Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie
e-SbírkaPDF   8425 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00107.1970
106/1970 Sb. 30. 11. 1970 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971
e-SbírkaPDF   8425 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00106.1970
105/1970 Sb. 30. 11. 1970 Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
e-SbírkaPDF   8425 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00105.1970
104/1970 Sb. 30. 11. 1970 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
e-SbírkaPDF   8425 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00104.1970
103/1970 Sb. 30. 11. 1970 Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků
e-SbírkaPDF   8425 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00103.1970
102/1970 Sb. 27. 11. 1970 Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   8057 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00102.1970
101/1970 Sb. 27. 11. 1970 Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   8057 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00101.1970
100/1970 Sb. 23. 11. 1970 Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00100.1970
99/1970 Sb. 3. 11. 1970 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí
e-SbírkaPDF   5678 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00099.1970
98/1970 Sb. 3. 11. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
e-SbírkaPDF   5678 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00098.1970
97/1970 Sb. 3. 11. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě
e-SbírkaPDF   5678 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00097.1970
96/1970 Sb. 27. 10. 1970 Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu
e-SbírkaPDF   5387 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00096.1970
95/1970 Sb. 27. 10. 1970 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
e-SbírkaPDF   5387 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00095.1970
94/1970 Sb. 15. 10. 1970 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
e-SbírkaPDF   6823 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00094.1970
93/1970 Sb. 15. 10. 1970 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a o číslování budov
e-SbírkaPDF   6823 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00093.1970
92/1970 Sb. 30. 9. 1970 Vyhláška rady Okresního národního výboru v Levicích, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů a další městské národní výbory stavebními úřady
e-SbírkaPDF   5016 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00092.1970
91/1970 Sb. 30. 9. 1970 Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě
e-SbírkaPDF   5016 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00091.1970
90/1970 Sb. 30. 9. 1970 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr
e-SbírkaPDF   5016 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00090.1970
89/1970 Sb. 7. 9. 1970 Vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
e-SbírkaPDF   4988 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00089.1970
88/1970 Sb. 7. 9. 1970 Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
e-SbírkaPDF   4988 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00088.1970
87/1970 Sb. 28. 8. 1970 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00087.1970
86/1970 Sb. 19. 8. 1970 Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
e-SbírkaPDF   5058 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00086.1970
85/1970 Sb. 19. 8. 1970 Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
e-SbírkaPDF   5058 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00085.1970
84/1970 Sb. 19. 8. 1970 Vyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
e-SbírkaPDF   5058 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00084.1970
83/1970 Sb. 19. 8. 1970 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
e-SbírkaPDF   5058 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00083.1970
82/1970 Sb. 19. 8. 1970 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o čestných titulech „zasloužilý pracovník kultury“ a „vzorný pracovník kultury“
e-SbírkaPDF   5058 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00082.1970
81/1970 Sb. 11. 8. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu
e-SbírkaPDF   5055 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00081.1970
80/1970 Sb. 11. 8. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely
e-SbírkaPDF   5055 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00080.1970
79/1970 Sb. 30. 7. 1970 Vyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
e-SbírkaPDF   5586 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00079.1970
78/1970 Sb. 30. 7. 1970 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se vydává organizační a jednací řád Slovenské komise pro vědecké hodnosti
e-SbírkaPDF   5586 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00078.1970
77/1970 Sb. 17. 7. 1970 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb. a č. 181/1968 Sb.
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00077.1970
76/1970 Sb. 17. 7. 1970 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., a č. 180/1968 Sb.
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00076.1970
75/1970 Sb. 17. 7. 1970 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00075.1970
74/1970 Sb. 17. 7. 1970 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00074.1970
73/1970 Sb. 17. 7. 1970 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00073.1970
72/1970 Sb. 17. 7. 1970 Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00072.1970
71/1970 Sb. 17. 7. 1970 Zákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00071.1970
70/1970 Sb. 17. 7. 1970 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00070.1970
69/1970 Sb. 30. 6. 1970 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení č. 219/1949 Sb., č. 220/1949 Sb., č. 221/1949 Sb., č. 222/1949 Sb. a č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
e-SbírkaPDF   7778 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00069.1970
68/1970 Sb. 30. 6. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948
e-SbírkaPDF   7778 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00068.1970
67/1970 Sb. 30. 6. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
e-SbírkaPDF   7778 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00067.1970
66/1970 Sb. 30. 6. 1970 Vyhláška rady Okresního národního výboru v Popradu, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady
e-SbírkaPDF   5244 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00066.1970
65/1970 Sb. 30. 6. 1970 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
e-SbírkaPDF   5244 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00065.1970

V roce 1970 bylo publikováno 164 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 2 z celkem 4 stran v čase 0.132 ms (z toho 0.017 ms NoSQL).