Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2000

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
144/2000 Sb.m.s. 19. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o celním odbavování kontejnerů společného fondu používaných v mezinárodní dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:144.2000
143/2000 Sb.m.s. 19. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:143.2000
142/2000 Sb.m.s. 19. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:142.2000
141/2000 Sb.m.s. 19. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o odškodnění obětí násilných trestných činů
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:141.2000
140/2000 Sb.m.s. 12. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu, společné přepravě a výměně informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:140.2000
139/2000 Sb.m.s. 8. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:139.2000
138/2000 Sb.m.s. 8. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických v oblasti fytosanitární
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:138.2000
137/2000 Sb.m.s. 8. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2001 - 2003
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:137.2000
136/2000 Sb.m.s. 8. 12. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:136.2000
135/2000 Sb.m.s. 29. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:135.2000
134/2000 Sb.m.s. 29. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:134.2000
133/2000 Sb.m.s. 28. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:133.2000
132/2000 Sb.m.s. 28. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:132.2000
131/2000 Sb.m.s. 22. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:131.2000
130/2000 Sb.m.s. 22. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:130.2000
129/2000 Sb.m.s. 22. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:129.2000
128/2000 Sb.m.s. 10. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:128.2000
127/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:127.2000
126/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky o zrušení vízové povinnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:126.2000
125/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 133/1994 Sb., o Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody, přijaté ve Vídni dne 21. května 1963
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:125.2000
124/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2000 Sb. m. s., o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích, ze dne 28. března 2000
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:124.2000
123/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 23/1998 Sb., o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, ze dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:123.2000
122/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, jímž se uveřejňuje seznam hraničních přechodů na společných státních hranicích České republiky s Rakouskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:122.2000
121/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Turkmenistánu, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:121.2000
120/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Tádžické republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:120.2000
119/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Moldavské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:119.2000
118/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Kyrgyzské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:118.2000
117/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Kazašské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:117.2000
116/2000 Sb.m.s. 8. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Gruzii, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:116.2000
115/2000 Sb.m.s. 7. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:115.2000
114/2000 Sb.m.s. 7. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:114.2000
113/2000 Sb.m.s. 7. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:113.2000
112/2000 Sb.m.s. 7. 11. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské prozatímní dohody o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:112.2000
111/2000 Sb.m.s. 31. 10. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Dánského království na rok 2000
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:111.2000
110/2000 Sb.m.s. 31. 10. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:110.2000
109/2000 Sb.m.s. 25. 10. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Úmluvy o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulu ze dne 7. června 1972, vyhlášené pod č. 84/1975 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:109.2000
108/2000 Sb.m.s. 25. 10. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko o vzájemné pomoci v celních otázkách
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:108.2000
107/2000 Sb.m.s. 10. 10. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:107.2000
106/2000 Sb.m.s. 10. 10. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:106.2000
105/2000 Sb.m.s. 27. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů ze dne 7. prosince 1994 a vyhlášené pod č. 201/1995 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:105.2000
104/2000 Sb.m.s. 27. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Ukrajině, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:104.2000
103/2000 Sb.m.s. 27. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:103.2000
102/2000 Sb.m.s. 27. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Obchodní dohodě z roku 1994 mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:102.2000
101/2000 Sb.m.s. 27. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:101.2000
100/2000 Sb.m.s. 26. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:100.2000
99/2000 Sb.m.s. 25. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované)
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:099.2000
98/2000 Sb.m.s. 25. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:098.2000
97/2000 Sb.m.s. 20. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Vlámského společenství o spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:097.2000
96/2000 Sb.m.s. 20. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. července 1999 o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002), a v programech pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002)
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:096.2000
95/2000 Sb.m.s. 15. 9. 2000 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2000:095.2000

V roce 2000 bylo publikováno 144 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,166 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).