Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2009

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
75/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:075.2009
74/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:074.2009
73/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:073.2009
72/2009 Sb.m.s. 21. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:072.2009
71/2009 Sb.m.s. 21. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:071.2009
70/2009 Sb.m.s. 21. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:070.2009
69/2009 Sb.m.s. 21. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:069.2009
68/2009 Sb.m.s. 21. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:068.2009
67/2009 Sb.m.s. 21. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:067.2009
66/2009 Sb.m.s. 21. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:066.2009
65/2009 Sb.m.s. 4. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:065.2009
64/2009 Sb.m.s. 21. 8. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Čtvrtého protokolu o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, která byla podepsána v Aténách dne 16. dubna 2003
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:064.2009
63/2009 Sb.m.s. 14. 8. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:063.2009
62/2009 Sb.m.s. 14. 8. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:062.2009
61/2009 Sb.m.s. 14. 8. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:061.2009
60/2009 Sb.m.s. 30. 7. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:060.2009
59/2009 Sb.m.s. 30. 7. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:059.2009
58/2009 Sb.m.s. 17. 7. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:058.2009
57/2009 Sb.m.s. 17. 7. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:057.2009
56/2009 Sb.m.s. 9. 7. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:056.2009
55/2009 Sb.m.s. 9. 7. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Salvadorské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:055.2009
54/2009 Sb.m.s. 26. 6. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:054.2009
53/2009 Sb.m.s. 26. 6. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:053.2009
52/2009 Sb.m.s. 26. 6. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s. a č. 88/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:052.2009
51/2009 Sb.m.s. 23. 6. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:051.2009
50/2009 Sb.m.s. 23. 6. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:050.2009
49/2009 Sb.m.s. 8. 6. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:049.2009
48/2009 Sb.m.s. 8. 6. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:048.2009
47/2009 Sb.m.s. 4. 6. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o strategické letecké přepravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:047.2009
46/2009 Sb.m.s. 29. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:046.2009
45/2009 Sb.m.s. 29. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2009 – 2012
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:045.2009
44/2009 Sb.m.s. 29. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:044.2009
43/2009 Sb.m.s. 29. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:043.2009
42/2009 Sb.m.s. 29. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpeční
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:042.2009
41/2009 Sb.m.s. 29. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:041.2009
40/2009 Sb.m.s. 15. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:040.2009
39/2009 Sb.m.s. 15. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:039.2009
38/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:038.2009
37/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:037.2009
36/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:036.2009
35/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:035.2009
34/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:034.2009
33/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Islandskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:033.2009
32/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:032.2009
31/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:031.2009
30/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:030.2009
29/2009 Sb.m.s. 4. 5. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:029.2009
28/2009 Sb.m.s. 22. 4. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky na léta 2009 – 2011
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:028.2009
27/2009 Sb.m.s. 22. 4. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Korejské lidově demokratické republiky na léta 2008 – 2011
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:027.2009
26/2009 Sb.m.s. 22. 4. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:026.2009

V roce 2009 bylo publikováno 125 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 2 z celkem 3 stran v čase 0,184 ms (z toho 0,041 ms NoSQL).