Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
8/2019 Sb.m.s.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:008.2019
7/2019 Sb.m.s.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:007.2019
6/2019 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
29. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:006.2019
5/2019 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
29. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:005.2019
4/2019 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
24. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:004.2019
3/2019 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
24. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:003.2019
2/2019 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
24. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:002.2019
1/2019 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
7. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:001.2019

V roce 2019 bylo publikováno 8 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,063 ms (z toho 0,011 ms NoSQL).