Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
50/2020 Sb. m. s. 31. 12. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
e-SbírkaPDF   1365 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00050.2020
49/2020 Sb. m. s. 23. 12. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
e-SbírkaPDF   1416 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00049.2020
48/2020 Sb. m. s. 23. 12. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
e-SbírkaPDF   1416 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00048.2020
47/2020 Sb. m. s. 15. 12. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SM:2020:00047.2020
46/2020 Sb. m. s. 23. 11. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím
e-SbírkaPDF   531 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00046.2020
45/2020 Sb. m. s. 16. 10. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2017 Sb. m. s.
e-SbírkaPDF   3174 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00045.2020
44/2020 Sb. m. s. 16. 10. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
e-SbírkaPDF   3174 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00044.2020
43/2020 Sb. m. s. 16. 10. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou
e-SbírkaPDF   3174 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00043.2020
42/2020 Sb. m. s. 16. 10. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
e-SbírkaPDF   3174 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00042.2020
41/2020 Sb. m. s. 16. 10. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
e-SbírkaPDF   3174 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00041.2020
40/2020 Sb. m. s. 16. 10. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
e-SbírkaPDF   3174 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00040.2020
39/2020 Sb. m. s. 16. 10. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé
e-SbírkaPDF   3174 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00039.2020
38/2020 Sb. m. s. 17. 9. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní
e-SbírkaPDF   912 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00038.2020
37/2020 Sb. m. s. 28. 8. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
e-SbírkaPDF   4389 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00037.2020
36/2020 Sb. m. s. 20. 8. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
e-SbírkaPDF   3784 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00036.2020
35/2020 Sb. m. s. 20. 8. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
e-SbírkaPDF   3784 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00035.2020
34/2020 Sb. m. s. 20. 8. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
e-SbírkaPDF   413 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00034.2020
33/2020 Sb. m. s. 20. 8. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
e-SbírkaPDF   413 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00033.2020
32/2020 Sb. m. s. 14. 8. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
e-SbírkaPDF   4209 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00032.2020
31/2020 Sb. m. s. 14. 8. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997
e-SbírkaPDF   1003 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00031.2020
30/2020 Sb. m. s. 14. 8. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
e-SbírkaPDF   1003 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00030.2020
29/2020 Sb. m. s. 31. 7. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
e-SbírkaPDF   602 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00029.2020
28/2020 Sb. m. s. 29. 7. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů
e-SbírkaPDF   131 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00028.2020
27/2020 Sb. m. s. 22. 7. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
e-SbírkaPDF   77 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00027.2020
26/2020 Sb. m. s. 22. 7. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
e-SbírkaPDF   77 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00026.2020
25/2020 Sb. m. s. 22. 7. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
e-SbírkaPDF   77 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00025.2020
24/2020 Sb. m. s. 22. 7. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
e-SbírkaPDF   77 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00024.2020
23/2020 Sb. m. s. 1. 7. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
e-SbírkaPDF   770 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00023.2020
22/2020 Sb. m. s. 11. 6. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
e-SbírkaPDF   771 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00022.2020
21/2020 Sb. m. s. 5. 6. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   1221 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00021.2020
20/2020 Sb. m. s. 5. 6. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   1221 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00020.2020
19/2020 Sb. m. s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00019.2020
18/2020 Sb. m. s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00018.2020
17/2020 Sb. m. s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00017.2020
16/2020 Sb. m. s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00016.2020
15/2020 Sb. m. s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00015.2020
14/2020 Sb. m. s. 1. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
e-SbírkaPDF   2850 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00014.2020
13/2020 Sb. m. s. 24. 3. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
e-SbírkaPDF   629 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00013.2020
12/2020 Sb. m. s. 24. 3. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
e-SbírkaPDF   629 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00012.2020
11/2020 Sb. m. s. 17. 3. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
e-SbírkaPDF   189 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00011.2020
10/2020 Sb. m. s. 21. 2. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
e-SbírkaPDF   1662 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00010.2020
9/2020 Sb. m. s. 13. 2. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
e-SbírkaPDF   179 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00009.2020
8/2020 Sb. m. s. 6. 2. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
e-SbírkaPDF   196 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00008.2020
7/2020 Sb. m. s. 27. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
e-SbírkaPDF   76 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00007.2020
6/2020 Sb. m. s. 27. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
e-SbírkaPDF   76 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00006.2020
5/2020 Sb. m. s. 17. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999
e-SbírkaPDF   147 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00005.2020
4/2020 Sb. m. s. 17. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020
e-SbírkaPDF   147 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00004.2020
3/2020 Sb. m. s. 10. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
e-SbírkaPDF   657 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00003.2020
2/2020 Sb. m. s. 10. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
e-SbírkaPDF   657 kB
ECLI:CZ:SM:2020:00002.2020
1/2020 Sb. m. s. 8. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SM:2020:00001.2020

V roce 2020 bylo publikováno 50 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0.142 ms (z toho 0.027 ms NoSQL).