Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
22/2020 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
11. 6. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:022.2020
21/2020 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
5. 6. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:021.2020
20/2020 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
5. 6. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:020.2020
19/2020 Sb.m.s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:019.2020
18/2020 Sb.m.s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:018.2020
17/2020 Sb.m.s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:017.2020
16/2020 Sb.m.s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:016.2020
15/2020 Sb.m.s. 29. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:015.2020
14/2020 Sb.m.s. 1. 4. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:014.2020
13/2020 Sb.m.s. 24. 3. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:013.2020
12/2020 Sb.m.s. 24. 3. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:012.2020
11/2020 Sb.m.s. 17. 3. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:011.2020
10/2020 Sb.m.s. 21. 2. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:010.2020
9/2020 Sb.m.s. 13. 2. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:009.2020
8/2020 Sb.m.s. 6. 2. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:008.2020
7/2020 Sb.m.s. 27. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:007.2020
6/2020 Sb.m.s. 27. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:006.2020
5/2020 Sb.m.s. 17. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:005.2020
4/2020 Sb.m.s. 17. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:004.2020
3/2020 Sb.m.s. 10. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:003.2020
2/2020 Sb.m.s. 10. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:002.2020
1/2020 Sb.m.s. 8. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:001.2020

V roce 2020 bylo publikováno 22 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,108 ms (z toho 0,023 ms NoSQL).