Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2022

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
24/2022 Sb.m.s.
(méně než 10 dnů)
5. 8. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:024.2022
23/2022 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
19. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:023.2022
22/2022 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:022.2022
21/2022 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:021.2022
20/2022 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:020.2022
19/2022 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Ázerbájdžánské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:019.2022
18/2022 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
14. 6. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:018.2022
17/2022 Sb.m.s. 31. 5. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:017.2022
16/2022 Sb.m.s. 17. 5. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:016.2022
15/2022 Sb.m.s. 13. 5. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:015.2022
14/2022 Sb.m.s. 21. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Litevskou republikou při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz na Generálním konzulátu Litevské republiky v Grodnu
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:014.2022
13/2022 Sb.m.s. 21. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:013.2022
12/2022 Sb.m.s. 21. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:012.2022
11/2022 Sb.m.s. 21. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:011.2022
10/2022 Sb.m.s. 8. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 6 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:010.2022
9/2022 Sb.m.s. 8. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje zrušení dočasného pozastavení provádění Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:009.2022
8/2022 Sb.m.s. 24. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech (Rozhodnutí 2012/5) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:008.2022
7/2022 Sb.m.s. 24. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Protokolu o perzistentních organických polutantech (Rozhodnutí 2009/1) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:007.2022
6/2022 Sb.m.s. 21. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Slovenska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:006.2022
5/2022 Sb.m.s. 21. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Maďarska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:005.2022
4/2022 Sb.m.s. 21. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:004.2022
3/2022 Sb.m.s. 7. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:003.2022
2/2022 Sb.m.s. 7. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:002.2022
1/2022 Sb.m.s. 10. 2. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:001.2022

V roce 2022 bylo publikováno 24 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,113 ms (z toho 0,023 ms NoSQL).