Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2022

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
47/2022 Sb.m.s. 16. 12. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 37/2021 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:047.2022
46/2022 Sb.m.s. 16. 12. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:046.2022
45/2022 Sb.m.s. 9. 12. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:045.2022
44/2022 Sb.m.s. 7. 12. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2021 Sb. m. s. o přijetí Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:044.2022
43/2022 Sb.m.s. 7. 12. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:043.2022
42/2022 Sb.m.s. 7. 12. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:042.2022
41/2022 Sb.m.s. 15. 11. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:041.2022
40/2022 Sb.m.s. 15. 11. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:040.2022
39/2022 Sb.m.s. 15. 11. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:039.2022
38/2022 Sb.m.s. 15. 11. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Albánské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:038.2022
37/2022 Sb.m.s. 15. 11. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:037.2022
36/2022 Sb.m.s. 15. 11. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:036.2022
35/2022 Sb.m.s. 7. 10. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:035.2022
34/2022 Sb.m.s. 30. 9. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:034.2022
33/2022 Sb.m.s. 30. 9. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:033.2022
32/2022 Sb.m.s. 30. 9. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:032.2022
31/2022 Sb.m.s. 30. 9. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:031.2022
30/2022 Sb.m.s. 30. 9. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:030.2022
29/2022 Sb.m.s. 9. 9. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu k Sint Maarten
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:029.2022
28/2022 Sb.m.s. 9. 9. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení silnice I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území České republiky a rychlostní silnice R 5 v obci Svrčinovec na území Slovenské republiky na společných státních hranicích
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:028.2022
27/2022 Sb.m.s. 18. 8. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:027.2022
26/2022 Sb.m.s. 18. 8. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:026.2022
25/2022 Sb.m.s. 9. 8. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:025.2022
24/2022 Sb.m.s. 5. 8. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:024.2022
23/2022 Sb.m.s. 19. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:023.2022
22/2022 Sb.m.s. 13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:022.2022
21/2022 Sb.m.s. 13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:021.2022
20/2022 Sb.m.s. 13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:020.2022
19/2022 Sb.m.s. 13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Ázerbájdžánské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:019.2022
18/2022 Sb.m.s. 14. 6. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:018.2022
17/2022 Sb.m.s. 31. 5. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:017.2022
16/2022 Sb.m.s. 17. 5. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:016.2022
15/2022 Sb.m.s. 13. 5. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:015.2022
14/2022 Sb.m.s. 21. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Litevskou republikou při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz na Generálním konzulátu Litevské republiky v Grodnu
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:014.2022
13/2022 Sb.m.s. 21. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:013.2022
12/2022 Sb.m.s. 21. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:012.2022
11/2022 Sb.m.s. 21. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:011.2022
10/2022 Sb.m.s. 8. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 6 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:010.2022
9/2022 Sb.m.s. 8. 4. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje zrušení dočasného pozastavení provádění Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:009.2022
8/2022 Sb.m.s. 24. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech (Rozhodnutí 2012/5) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:008.2022
7/2022 Sb.m.s. 24. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Protokolu o perzistentních organických polutantech (Rozhodnutí 2009/1) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:007.2022
6/2022 Sb.m.s. 21. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Slovenska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:006.2022
5/2022 Sb.m.s. 21. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Maďarska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:005.2022
4/2022 Sb.m.s. 21. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:004.2022
3/2022 Sb.m.s. 7. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:003.2022
2/2022 Sb.m.s. 7. 3. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:002.2022
1/2022 Sb.m.s. 10. 2. 2022 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2022:001.2022

V roce 2022 bylo publikováno 47 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,152 ms (z toho 0,023 ms NoSQL).