infUsBrne,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 05.12.1995, sp. zn. III. ÚS 259/95 [ usnesení / HOLLÄNDER / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:3.US.259.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:3.US.259.95
sp. zn. III. ÚS 259/95 Usnesení III. ÚS 259/95-6 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud České republiky rozhodl ve věcí navrhovatele ing. J.M., o návrhu ze dne 29. října 1995, takto: Návrh se odmítá . Odůvodnění: Návrhem, podaným Ústavnímu soudu České republiky dne 31. října 1995, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu řízení V.ú., u něhož uplatnil své nároky jako bývalý voják z povolání. K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud České republiky vyzval dne 8. listopadu 1995 navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž mu za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy, a současně jej poučil o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli 9. listopadu 1995, tento ve lhůtě vady neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem ČR zastoupen advokátem /§30 zákona č. 182/1993 Sb./. III. ÚS 259/95-7 Pro výše uvedené Ústavní soud České republiky podle §43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně 5 . prosince 1995 JUDr. Pavel Holländer soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:3.US.259.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 259/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 5. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 31. 10. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Holländer Pavel
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip rovnosti
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-259-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27681
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31