Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
3/2020 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
10. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:003.2020
2/2020 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
10. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:002.2020
1/2020 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
8. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2020:001.2020

V roce 2020 bylo publikováno 3 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,040 ms (z toho 0,006 ms NoSQL).