Sbírka zákonů
ročník 2023

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
217/2023 Sb. 30. 6. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:217.2023
216/2023 Sb. 30. 6. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle §28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:216.2023
215/2023 Sb. 30. 6. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:215.2023
214/2023 Sb. 30. 6. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:214.2023
213/2023 Sb. 30. 6. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:213.2023
212/2023 Sb. 30. 6. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:212.2023
211/2023 Sb. 30. 6. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:211.2023
210/2023 Sb. 30. 6. 2023 Vyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:210.2023
209/2023 Sb. 30. 6. 2023 Nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:209.2023
208/2023 Sb. 30. 6. 2023 Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:208.2023
207/2023 Sb. 30. 6. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:207.2023
206/2023 Sb. 30. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:206.2023
205/2023 Sb. 30. 6. 2023 Vyhláška o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:205.2023
204/2023 Sb. 30. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:204.2023
203/2023 Sb. 30. 6. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:203.2023
202/2023 Sb. 30. 6. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:202.2023
201/2023 Sb. 27. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:201.2023
200/2023 Sb. 27. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:200.2023
199/2023 Sb. 27. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:199.2023
198/2023 Sb. 23. 6. 2023 Sdělení Státní volební komise k vyhlášeným dodatečným volbám do Zastupitelstva obce Brodec
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:198.2023
197/2023 Sb. 23. 6. 2023 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 17. června 2023
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:197.2023
196/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:196.2023
195/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:195.2023
194/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:194.2023
193/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:193.2023
192/2023 Sb. 23. 6. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:192.2023
191/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:191.2023
190/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:190.2023
189/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:189.2023
188/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:188.2023
187/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:187.2023
186/2023 Sb. 23. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:186.2023
185/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:185.2023
184/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:184.2023
183/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:183.2023
182/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:182.2023
181/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:181.2023
180/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:180.2023
179/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:179.2023
178/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:178.2023
177/2023 Sb. 23. 6. 2023 Zákon o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, /zákon o financování obrany/
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:177.2023
176/2023 Sb. 21. 6. 2023 Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:176.2023
175/2023 Sb. 21. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:175.2023
174/2023 Sb. 21. 6. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:174.2023
173/2023 Sb. 21. 6. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:173.2023
172/2023 Sb. 20. 6. 2023 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:172.2023
171/2023 Sb. 20. 6. 2023 Zákon o ochraně oznamovatelů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:171.2023
170/2023 Sb. 16. 6. 2023 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:170.2023
169/2023 Sb. 16. 6. 2023 Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:169.2023
168/2023 Sb. 16. 6. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2023:168.2023

V roce 2023 bylo publikováno 217 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,222 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).