Sbírka zákonů
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
9/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 1. 2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:009.2020
8/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 1. 2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:008.2020
7/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 1. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:007.2020
6/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 1. 2020 Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:006.2020
5/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 1. 2020 Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:005.2020
4/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 1. 2020 Vyhláška o energetických specialistech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:004.2020
3/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
10. 1. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:003.2020
2/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 1. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:002.2020
1/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 1. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:001.2020

V roce 2020 bylo publikováno 9 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,098 ms (z toho 0,009 ms NoSQL).