Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
15/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
18. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:015.2019
14/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:014.2019
13/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:013.2019
12/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:012.2019
11/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:011.2019
10/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:010.2019
9/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
17. 1. 2019 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:009.2019
8/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
17. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:008.2019
7/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
17. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:007.2019
6/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
17. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:006.2019
5/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
10. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:005.2019
4/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
10. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:004.2019
3/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
10. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:003.2019
2/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 1. 2019 Vyhláška o evidenci krytých bloků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:002.2019
1/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 1. 2019 Nařízení vlády o oborech státní služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:001.2019

V roce 2019 bylo publikováno 15 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,092 ms (z toho 0,011 ms NoSQL).