Sbírka zákonů
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
465/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 11. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:465.2020
464/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 11. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:464.2020
463/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 11. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:463.2020
462/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 11. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:462.2020
461/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 11. 2020 Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:461.2020
460/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 11. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:460.2020
453/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 11. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:453.2020
452/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 11. 2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:452.2020
451/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 11. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:451.2020
450/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 11. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:450.2020
449/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 11. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:449.2020
448/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 11. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:448.2020
447/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:447.2020
446/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:446.2020
445/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:445.2020
444/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:444.2020
443/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:443.2020
442/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:442.2020
441/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:441.2020
440/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:440.2020
439/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:439.2020
438/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:438.2020
437/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:437.2020
436/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:436.2020
435/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:435.2020
434/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:434.2020
433/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:433.2020
432/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
26. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:432.2020
431/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
26. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:431.2020
430/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:430.2020
429/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:429.2020
428/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 10. 2020 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:428.2020
427/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:427.2020
426/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:426.2020
425/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:425.2020
424/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:424.2020
423/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 10. 2020 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:423.2020
422/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 10. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:422.2020
421/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
19. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:421.2020
420/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:420.2020
419/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:419.2020
418/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření /aktuální podoba zveřejněného stejnopisu částky č. 168/2020 ve formátu pdf obsahuje opravu chyby v příloze usnesení č. 418/2020 Sb., kde oproti tiskové verzi nebyla zahrnuta poznámka pod čarou č. 1/
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:418.2020
417/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:417.2020
416/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2020 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:416.2020
415/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:415.2020
414/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:414.2020
413/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:413.2020
412/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:412.2020
411/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:411.2020
410/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:410.2020

V roce 2020 bylo publikováno 459 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0,236 ms (z toho 0,033 ms NoSQL).