Sbírka zákonů
ročník 2022

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
227/2022 Sb.
(méně než 10 dnů)
5. 8. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:227.2022
226/2022 Sb.
(méně než 10 dnů)
5. 8. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:226.2022
225/2022 Sb.
(méně než 10 dnů)
5. 8. 2022 Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:225.2022
224/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 7. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:224.2022
223/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 7. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:223.2022
222/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 7. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:222.2022
221/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 7. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:221.2022
220/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 7. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:220.2022
219/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 7. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:219.2022
218/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 7. 2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:218.2022
217/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 7. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:217.2022
216/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 7. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:216.2022
215/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 7. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:215.2022
214/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 7. 2022 Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:214.2022
213/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 7. 2022 Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:213.2022
212/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 7. 2022 Nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle §28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:212.2022
211/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 7. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:211.2022
210/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 7. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:210.2022
209/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 7. 2022 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:209.2022
208/2022 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 7. 2022 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:208.2022
207/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
1. 7. 2022 Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:207.2022
206/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:206.2022
205/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:205.2022
204/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:204.2022
203/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:203.2022
202/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:202.2022
201/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:201.2022
200/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:200.2022
199/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:199.2022
198/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:198.2022
197/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:197.2022
196/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:196.2022
195/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:195.2022
194/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:194.2022
193/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:193.2022
192/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:192.2022
191/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:191.2022
190/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:190.2022
189/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:189.2022
188/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:188.2022
187/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:187.2022
186/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:186.2022
185/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:185.2022
184/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:184.2022
183/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:183.2022
182/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 6. 2022 Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:182.2022
181/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
27. 6. 2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:181.2022
180/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
27. 6. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:180.2022
179/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
27. 6. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:179.2022
178/2022 Sb.
(méně než 60 dnů)
27. 6. 2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2022:178.2022

V roce 2022 bylo publikováno 227 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,256 ms (z toho 0,039 ms NoSQL).