Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
298/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 11. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:298.2019
297/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 11. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:297.2019
296/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 11. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:296.2019
295/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 11. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:295.2019
294/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 11. 2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:294.2019
293/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 11. 2019 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:293.2019
292/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
12. 11. 2019 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:292.2019
291/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
12. 11. 2019 Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:291.2019
290/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
8. 11. 2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:290.2019
289/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
8. 11. 2019 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:289.2019
288/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
8. 11. 2019 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:288.2019
287/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
8. 11. 2019 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:287.2019
286/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
8. 11. 2019 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:286.2019
285/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
8. 11. 2019 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:285.2019
284/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
8. 11. 2019 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:284.2019
283/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
8. 11. 2019 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:283.2019
282/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:282.2019
281/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:281.2019
280/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:280.2019
279/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:279.2019
278/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:278.2019
277/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:277.2019
276/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:276.2019
275/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:275.2019
274/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:274.2019
273/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
6. 11. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:273.2019
272/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:272.2019
271/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2019 Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:271.2019
270/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:270.2019
269/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:269.2019
268/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2019 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:268.2019
267/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2019 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:267.2019
266/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2019 Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:266.2019
265/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 10. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:265.2019
264/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 10. 2019 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:264.2019
263/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 10. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:263.2019
262/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 10. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:262.2019
261/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 10. 2019 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:261.2019
260/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 10. 2019 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:260.2019
259/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 10. 2019 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:259.2019
258/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:258.2019
257/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:257.2019
256/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:256.2019
255/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:255.2019
254/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2019 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:254.2019
253/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 10. 2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:253.2019
252/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 10. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:252.2019
251/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 10. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:251.2019
250/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 9. 2019 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:250.2019
249/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 9. 2019 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:249.2019

V roce 2019 bylo publikováno 298 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0,268 ms (z toho 0,033 ms NoSQL).