Sbírka zákonů
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
112/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:112.2020
111/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:111.2020
110/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:110.2020
109/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:109.2020
108/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:108.2020
107/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:107.2020
106/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:106.2020
105/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:105.2020
104/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:104.2020
103/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:103.2020
102/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:102.2020
101/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:101.2020
100/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:100.2020
99/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:099.2020
98/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:098.2020
97/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:097.2020
96/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:096.2020
95/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:095.2020
94/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:094.2020
93/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:093.2020
92/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:092.2020
91/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:091.2020
90/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
15. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:090.2020
89/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
15. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:089.2020
88/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
15. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:088.2020
87/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
15. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:087.2020
86/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
15. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:086.2020
85/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
15. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:085.2020
84/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
15. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:084.2020
83/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
15. 3. 2020 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:083.2020
82/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
14. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:082.2020
81/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:081.2020
80/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:080.2020
79/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:079.2020
78/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:078.2020
77/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:077.2020
76/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:076.2020
75/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 3. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:075.2020
74/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:074.2020
73/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:073.2020
72/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:072.2020
71/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:071.2020
70/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:070.2020
69/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:069.2020
68/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:068.2020
67/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:067.2020
66/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:066.2020
65/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:065.2020
64/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 3. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:064.2020
63/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MFč. 01/2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:063.2020

V roce 2020 bylo publikováno 112 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,236 ms (z toho 0,039 ms NoSQL).