Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu s právní větou v roce 2023

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
Tpjn 300/2022 22. 2. 2023 A Vylákání kompenzačního bonusu, vypláceného na základě jednotlivých zákonů o kompenzačních bonusech přijatých v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího nemoc COVID-19, je za splnění dalších podmínek trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle §240 tr. zákoníku.

Za rok 2023 bylo zveřejněno 1 rozhodnutí Nejvyššího soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 1 stran,
v čase 0,000043 sekundy z toho 0,000010 sekundy NoSQL databáze.