Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 06.12.1995, sp. zn. IV. ÚS 272/95 [ usnesení / ČERMÁK / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:4.US.272.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:4.US.272.95
sp. zn. IV. ÚS 272/95 Usnesení IV. ÚS 272/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud České republiky rozhodl dne 6. prosince 1995 ve věci ústavní stížnosti J.H., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 1994, čj. 30 Ca 324/93-9, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Podle ustanovení §72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Jak Ústavní soud zjistil z obsahu spisu 30 Ca 324/93 Krajského soudu v Brně, nabylo rozhodnutí tohoto soudu právní moci dne 14. 6. 1994 jeho doručením všem účastníkům řízení. Jestliže tedy ústavní stížnost byla podána teprve dne 13. 11. 1995, stalo se tak již po uplynutí uvedené lhůty 60 dnů. 2 - IV. ÚS 272/95 Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost, jež byla podána po lhůtě stanovené pro její podání tímto zákonem, bez ohledu na její obsah podle §43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout. Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné. V Brně dne 6. prosince 1995 prof. JUDr. Vladimír Čermák soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:4.US.272.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka IV. ÚS 272/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 6. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 14. 11. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Čermák Vladimír
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro nedodržení lhůty - §43/1/b)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/vyvlastnění a nucené omezení
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-272-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27885
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31