Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 29.05.1995, sp. zn. IV. ÚS 97/95 [ usnesení / ČERMÁK / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:4.US.97.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:4.US.97.95
sp. zn. IV. ÚS 97/95 Usnesení IV. ÚS 97/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud České republiky rozhodl dne 29. května 1995 ve věci ústavní stížnosti A.K., proti rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 23. 3. 1995, čj. 10 C 146/93-89, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Podle ustanovení §72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jsou oprávněni podat ústavní stížnost fyzická nebo právnická osoba podle článku 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku l0 Ústavy. Jak Ústavní soud zjistil z obsahu spisu 10 C 146/93 Okresního soudu v Přerově, rozsudek tohoto soudu ze dne 23. 3. 1995, jenž stěžovatelka napadá ústavní stížnosti, nenabyl právní moci, neboť žalovaní v tomto sporu, včetně stěžovatelky, podali proti němu odvolání, o němž doposud nebylo rozhodnuto. 2 - IV. ÚS 97/95 Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení §43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout. Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné. V Brně dne 29. května 1995 prof. JUDr. Vladimír Čermák soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:4.US.97.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka IV. ÚS 97/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 29. 5. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 10. 5. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Čermák Vladimír
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - §43/1/c)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-97-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27973
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31