infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 06.06.2023, sp. zn. II. ÚS 1310/23 [ usnesení / SVATOŇ / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2023:2.US.1310.23.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2023:2.US.1310.23.1
sp. zn. II. ÚS 1310/23 Usnesení Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského, soudců a soudkyně Josefa Baxy, Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Tomáše Lichovníka, Radovana Suchánka, Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka, Jana Wintra, Jiřího Zemánka a Daniely Zemanové ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Pavla Bugana, Tomáše Hegra, Tomáše Purketa, právně zastoupených Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem, sídlem Mezibranská 7, Praha 1, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. března 2023 č. j. 10 As 92/2022-86 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. ledna 2022 č. j. 64 A 7/2021-117, vedené pod sp. zn. II. ÚS 1310/23, a ústavní stížnosti stěžovatele Jana Fily, právně zastoupeného Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem, sídlem Mezibranská 7, Praha 1, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. března 2023 č. j. 10 As 92/2022-86 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. ledna 2022 č. j. 64 A 7/2021-117, vedené pod sp. zn. I. ÚS 1311/23, za účasti Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, jako účastníků řízení, a Jihomoravského kraje, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, jako vedlejšího účastníka řízení, o spojení věcí, takto: Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. II. ÚS 1310/23 a I. ÚS 1311/23 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 1310/23. Odůvodnění: Ústavní soud obdržel v záhlaví uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení výše uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jejich ústavně zaručená práva. Podle ustanovení §63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s ustanovením §112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků. Z předmětných ústavních stížností a jejich příloh se podává, že stěžovatelé brojí proti shodným rozhodnutím, jimiž oba soudy rozhodly o části Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, kterou byly rozšířeny plochy pro protipovodňová opatření v brněnské městské části Chrlice. Obě uvedené ústavní stížnosti výše uvedené podmínky splňují, neboť směřují proti totožným rozhodnutím, týkají se týchž účastníků a souvisejí tak spolu i skutkově. Proto je Ústavní soud podle výše citovaných ustanovení z důvodu hospodárnosti a efektivnosti řízení spojil ke společnému řízení. Podle §5 odst. 7 Rozvrhu práce Ústavního soudu pro rok 2023 č. Org. 1/23 je soudcem zpravodajem ve spojených věcech soudce Jan Svatoň, neboť mu byla postupem podle §55 zákona o Ústavním soudu přidělena první ze spojovaných ústavních stížností. Řízení o spojených věcech bude vedeno pod sp. zn. II. ÚS 1310/23. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 6. června 2023 Pavel Rychetský, v. r. předseda Ústavního soudu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2023:2.US.1310.23.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka II. ÚS 1310/23
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 6. 6. 2023
Datum vyhlášení  
Datum podání 16. 5. 2023
Datum zpřístupnění 26. 6. 2023
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán SOUD - NSS
SOUD - KS Brno
KRAJ / KRAJSKÝ ÚŘAD - Jihomoravský kraj
Soudce zpravodaj Svatoň Jan
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku procesní - spojení věcí
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=2-1310-23_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 124218
Staženo pro jurilogie.cz: 2023-07-01