infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 06.06.2023, sp. zn. IV. ÚS 3386/22 [ usnesení / FIALA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2023:4.US.3386.22.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2023:4.US.3386.22.1
sp. zn. IV. ÚS 3386/22 Usnesení Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudkyně a soudců Josefa Baxy, Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Tomáše Lichovníka, Radovana Suchánka, Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka, Jana Wintra, Jiřího Zemánka a Daniely Zemanové, ve věci ústavních stížností stěžovatele Pavla Surmy, zastoupeného Mgr. Jiřím Jaruškem, advokátem, sídlem Radniční 489/7a, České Budějovice, proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 8. září 2022 č. j. 20 C 92/2020-155, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3386/22, a proti rozsudkům Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 31. ledna 2023 č. j. 20 C 471/2022-16 a ze dne 31. ledna 2023 č. j. 20 C 472/2022-8, vedené pod sp. zn. II. ÚS 1219/23, za účasti Okresního soudu v Litoměřicích, jako účastníka řízení, a Honebního společenstva Kalich Ploskovice, sídlem Třebušín 145, jako vedlejšího účastníka řízení, takto: Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3386/22 a II. ÚS 1219/23 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 3386/22. Odůvodnění: 1. Ústavní soud obdržel v záhlaví uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva. 2. Podle §63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s §112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. 3. Z předmětných ústavních stížností a jejich příloh se podává, že stěžovatel brojí proti třem rozsudkům, jimiž Okresní soud v Litoměřicích rozhodl o jeho žalobě, kterou se domáhal přiznání náhrady podle §30 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., za užívání tzv. přičleněných honebních pozemků k výkonu práva myslivosti za rok 2017 až 2019, a to samostatnými rozsudky za každý z uvedených roků. V pozdější ústavní stížnosti stěžovatel navrhl spojení obou podaných ústavních stížností. Ústavní soud, z důvodu hospodárnosti a efektivity, podle shora uvedených zákonných ustanovení rozhodl o spojení ve výroku uvedených věcí ke společnému řízení. 4. Podle §5 odst. 7 Rozvrhu práce Ústavního soudu pro rok 2023 č. Org. 1/23 je soudcem zpravodajem ve spojených věcech soudce Josef Fiala, neboť mu byla postupem podle §55 zákona o Ústavním soudu přidělena první ze spojovaných ústavních stížností. Řízení o spojených věcech bude vedeno pod sp. zn. IV. ÚS 3386/22. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 6. června 2023 Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního soudu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2023:4.US.3386.22.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka IV. ÚS 3386/22
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 6. 6. 2023
Datum vyhlášení  
Datum podání 9. 12. 2022
Datum zpřístupnění 27. 6. 2023
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán SOUD - OS Litoměřice
Soudce zpravodaj Fiala Josef
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku procesní - spojení věcí
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-3386-22_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 124208
Staženo pro jurilogie.cz: 2023-07-01