Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2008

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
89/2008 Sb.m.s. 30. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:089.2008
88/2008 Sb.m.s. 30. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s. a č. 41/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:088.2008
87/2008 Sb.m.s. 30. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě ve vztahu k Ruské federaci
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:087.2008
86/2008 Sb.m.s. 30. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:086.2008
85/2008 Sb.m.s. 30. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:085.2008
84/2008 Sb.m.s. 15. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 – 2011
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:084.2008
83/2008 Sb.m.s. 15. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 – 2011
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:083.2008
82/2008 Sb.m.s. 15. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:082.2008
81/2008 Sb.m.s. 15. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:081.2008
80/2008 Sb.m.s. 15. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:080.2008
79/2008 Sb.m.s. 15. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:079.2008
78/2008 Sb.m.s. 15. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:078.2008
77/2008 Sb.m.s. 15. 12. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:077.2008
76/2008 Sb.m.s. 25. 11. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:076.2008
75/2008 Sb.m.s. 20. 11. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:075.2008
74/2008 Sb.m.s. 20. 11. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008 – 2011
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:074.2008
73/2008 Sb.m.s. 20. 11. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:073.2008
72/2008 Sb.m.s. 13. 10. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže o tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:072.2008
71/2008 Sb.m.s. 13. 10. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Rady za dne 16. července 2007, kterým se mění Vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008 – 2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsaného dne 16. července 2007 v Bruselu
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:071.2008
70/2008 Sb.m.s. 13. 10. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008 – 2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsané dne 17. července 2006 v Bruselu
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:070.2008
69/2008 Sb.m.s. 13. 10. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané v Lucemburku dne 10. dubna 2006
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:069.2008
68/2008 Sb.m.s. 13. 10. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:068.2008
67/2008 Sb.m.s. 13. 10. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané dne 18. září 2000 v Bruselu
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:067.2008
66/2008 Sb.m.s. 7. 10. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Iráckou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:066.2008
65/2008 Sb.m.s. 7. 10. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:065.2008
64/2008 Sb.m.s. 12. 9. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb. a č. 63/2008 Sb. m. s., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:064.2008
63/2008 Sb.m.s. 12. 9. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:063.2008
62/2008 Sb.m.s. 12. 9. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:062.2008
61/2008 Sb.m.s. 10. 9. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:061.2008
60/2008 Sb.m.s. 19. 8. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:060.2008
59/2008 Sb.m.s. 15. 8. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:059.2008
58/2008 Sb.m.s. 15. 8. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkajícímu se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání inforamční technologie pro celní účely a týkajícímu se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:058.2008
57/2008 Sb.m.s. 13. 8. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskem po zahájení plné aplikace shengenského acquis
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:057.2008
56/2008 Sb.m.s. 1. 8. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou nót
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:056.2008
55/2008 Sb.m.s. 1. 8. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:055.2008
54/2008 Sb.m.s. 1. 8. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:054.2008
53/2008 Sb.m.s. 17. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zdravotnictví, sociálních věcí a rodiny Korejské republiky na léta 2008 – 2010
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:053.2008
52/2008 Sb.m.s. 17. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:052.2008
51/2008 Sb.m.s. 17. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man a jejím prozatímním provádění
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:051.2008
50/2008 Sb.m.s. 17. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey a jejím prozatímním provádění
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:050.2008
49/2008 Sb.m.s. 17. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey a jejím prozatímním provádění
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:049.2008
48/2008 Sb.m.s. 17. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:048.2008
47/2008 Sb.m.s. 4. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:047.2008
46/2008 Sb.m.s. 4. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:046.2008
45/2008 Sb.m.s. 4. 7. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:045.2008
44/2008 Sb.m.s. 26. 6. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:044.2008
43/2008 Sb.m.s. 26. 6. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:043.2008
42/2008 Sb.m.s. 26. 6. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se oznamuje zahájení plné aplikace schengenského acquis
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:042.2008
41/2008 Sb.m.s. 26. 6. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/ /2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s. a č. 36/2006 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:041.2008
40/2008 Sb.m.s. 17. 6. 2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2008:040.2008

V roce 2008 bylo publikováno 89 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,169 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).