Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2011

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
108/2011 Sb.m.s. 21. 12. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012–2015
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:108.2011
107/2011 Sb.m.s. 12. 12. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:107.2011
106/2011 Sb.m.s. 12. 12. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:106.2011
105/2011 Sb.m.s. 8. 12. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:105.2011
104/2011 Sb.m.s. 2. 12. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:104.2011
103/2011 Sb.m.s. 2. 12. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:103.2011
102/2011 Sb.m.s. 27. 12. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:102.2011
101/2011 Sb.m.s. 23. 11. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2011 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:101.2011
100/2011 Sb.m.s. 23. 11. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:100.2011
99/2011 Sb.m.s. 9. 11. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:099.2011
98/2011 Sb.m.s. 9. 11. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:098.2011
97/2011 Sb.m.s. 3. 11. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2011 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:097.2011
96/2011 Sb.m.s. 3. 11. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:096.2011
95/2011 Sb.m.s. 27. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/2011 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:095.2011
94/2011 Sb.m.s. 27. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2010 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:094.2011
93/2011 Sb.m.s. 12. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (doplnění nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:093.2011
92/2011 Sb.m.s. 12. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (změna čl. 13 odst. 1 a 2 Přílohy 8 Úmluvy TIR a doplnění nové vysvětlivky 8.13.1-3 a 8.13.2 Přílohy 6 Úmluvy TIR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:092.2011
91/2011 Sb.m.s. 4. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:091.2011
90/2011 Sb.m.s. 4. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:090.2011
89/2011 Sb.m.s. 4. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Protokolu k Dohodě o Mezinárodní komisi na ochranu Labe
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:089.2011
88/2011 Sb.m.s. 4. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě a doplnění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2009 Sb. m. s., kterým byla vyhlášena Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:088.2011
87/2011 Sb.m.s. 3. 10. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:087.2011
86/2011 Sb.m.s. 12. 9. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:086.2011
85/2011 Sb.m.s. 6. 9. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009–2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Norským královstvím dále jen „Norsko“ dále společně označované jako „strany“
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:085.2011
84/2011 Sb.m.s. 6. 9. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009–2014 mezi Českou republikou dále jen „přijímající stát“ a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím dále jen „donorské státy“ dále společně označované jako „strany“
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:084.2011
83/2011 Sb.m.s. 6. 9. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:083.2011
82/2011 Sb.m.s. 26. 8. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:082.2011
81/2011 Sb.m.s. 26. 8. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:081.2011
80/2011 Sb.m.s. 19. 8. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:080.2011
79/2011 Sb.m.s. 18. 8. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 – Ujednání o projektu č. D-CZ-10-0001 mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkajícím se vývoje podjednotkové vakcíny proti Francisella tularensis
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:079.2011
78/2011 Sb.m.s. 29. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti vojenských geoprostorových informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:078.2011
77/2011 Sb.m.s. 29. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:077.2011
76/2011 Sb.m.s. 29. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli ohledně splátkového kalendáře České republiky na E-ELT
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:076.2011
75/2011 Sb.m.s. 29. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:075.2011
74/2011 Sb.m.s. 29. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:074.2011
73/2011 Sb.m.s. 29. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:073.2011
72/2011 Sb.m.s. 21. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy a techniky – společné vědeckotechnické projekty 2010–2011
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:072.2011
71/2011 Sb.m.s. 21. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:071.2011
70/2011 Sb.m.s. 21. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:070.2011
69/2011 Sb.m.s. 21. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Základní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:069.2011
68/2011 Sb.m.s. 19. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2011–2014
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:068.2011
67/2011 Sb.m.s. 19. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky, podepsané dne 13. října 2009 ve Vídni
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:067.2011
66/2011 Sb.m.s. 15. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:066.2011
65/2011 Sb.m.s. 8. 7. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:065.2011
64/2011 Sb.m.s. 28. 6. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:064.2011
63/2011 Sb.m.s. 28. 6. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:063.2011
62/2011 Sb.m.s. 24. 6. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:062.2011
61/2011 Sb.m.s. 24. 6. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:061.2011
60/2011 Sb.m.s. 17. 6. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s. a č. 53/2010 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:060.2011
59/2011 Sb.m.s. 17. 6. 2011 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2011:059.2011

V roce 2011 bylo publikováno 108 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,159 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).