Sbírka zákonů
ročník 1945

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
165/1945 Sb. 31. 12. 1945 Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:165.1945
164/1945 Sb. 31. 12. 1945 Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:164.1945
163/1945 Sb. 31. 12. 1945 Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:163.1945
162/1945 Sb. 31. 12. 1945 Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:162.1945
161/1945 Sb. 31. 12. 1945 Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:161.1945
160/1945 Sb. 31. 12. 1945 Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:160.1945
159/1945 Sb. 31. 12. 1945 Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:159.1945
158/1945 Sb. 31. 12. 1945 Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:158.1945
157/1945 Sb. 31. 12. 1945 Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:157.1945
156/1945 Sb. 31. 12. 1945 Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:156.1945
155/1945 Sb. 31. 12. 1945 Zákon o zvýšení státních starobních podpor
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:155.1945
154/1945 Sb. 22. 12. 1945 Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:154.1945
153/1945 Sb. 22. 12. 1945 Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:153.1945
152/1945 Sb. 22. 12. 1945 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:152.1945
151/1945 Sb. 21. 12. 1945 Vyhláška o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:151.1945
150/1945 Sb. 20. 12. 1945 Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:150.1945
149/1945 Sb. 20. 12. 1945 Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:149.1945
148/1945 Sb. 7. 12. 1945 Vyhláška o sociálním pojištění osob přidělených k práci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:148.1945
147/1945 Sb. 7. 12. 1945 Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:147.1945
146/1945 Sb. 3. 12. 1945 Vyhláška o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:146.1945
145/1945 Sb. 3. 12. 1945 Nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:145.1945
144/1945 Sb. 3. 12. 1945 Nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:144.1945
143/1945 Sb. 28. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:143.1945
142/1945 Sb. 28. 11. 1945 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:142.1945
141/1945 Sb. 26. 11. 1945 Vyhláška, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:141.1945
140/1945 Sb. 26. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:140.1945
139/1945 Sb. 26. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:139.1945
138/1945 Sb. 26. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:138.1945
137/1945 Sb. 26. 11. 1945 Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:137.1945
136/1945 Sb. 21. 11. 1945 Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:136.1945
135/1945 Sb. 21. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:135.1945
134/1945 Sb. 21. 11. 1945 Nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:134.1945
133/1945 Sb. 21. 11. 1945 Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:133.1945
132/1945 Sb. 20. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:132.1945
131/1945 Sb. 20. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:131.1945
130/1945 Sb. 20. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:130.1945
129/1945 Sb. 20. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:129.1945
128/1945 Sb. 15. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:128.1945
127/1945 Sb. 15. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:127.1945
126/1945 Sb. 15. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:126.1945
125/1945 Sb. 15. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:125.1945
124/1945 Sb. 15. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:124.1945
123/1945 Sb. 15. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:123.1945
122/1945 Sb. 15. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:122.1945
121/1945 Sb. 13. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:121.1945
120/1945 Sb. 13. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:120.1945
119/1945 Sb. 13. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:119.1945
118/1945 Sb. 13. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:118.1945
117/1945 Sb. 13. 11. 1945 Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:117.1945
116/1945 Sb. 10. 11. 1945 Dekret presidenta republiky o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1945:116.1945

V roce 1945 bylo publikováno 165 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,210 ms (z toho 0,023 ms NoSQL).