Sbírka zákonů
ročník 1960

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
195/1960 Sb. 31. 12. 1960 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:195.1960
194/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:194.1960
193/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:193.1960
192/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:192.1960
191/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:191.1960
190/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:190.1960
189/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:189.1960
188/1960 Sb. 29. 12. 1960 Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:188.1960
187/1960 Sb. 29. 12. 1960 Vyhláška ministra financí o provádění pokladních operací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:187.1960
186/1960 Sb. 28. 12. 1960 Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:186.1960
185/1960 Sb. 22. 12. 1960 Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:185.1960
184/1960 Sb. 22. 12. 1960 Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:184.1960
183/1960 Sb. 22. 12. 1960 Vyhláška presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:183.1960
182/1960 Sb. 19. 12. 1960 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:182.1960
181/1960 Sb. 17. 12. 1960 Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:181.1960
180/1960 Sb. 17. 12. 1960 Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o uvolňování a kontrole osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:180.1960
179/1960 Sb. 16. 12. 1960 Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:179.1960
178/1960 Sb. 16. 12. 1960 Vyhláška ministerstva financí o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:178.1960
177/1960 Sb. 15. 12. 1960 Vyhláška ministerstva financí, ministerstva výstavby a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:177.1960
176/1960 Sb. 13. 12. 1960 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:176.1960
175/1960 Sb. 13. 12. 1960 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o silničních značkách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:175.1960
174/1960 Sb. 13. 12. 1960 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:174.1960
173/1960 Sb. 12. 12. 1960 Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:173.1960
172/1960 Sb. 12. 12. 1960 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o inseminaci hospodářských zvířat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:172.1960
171/1960 Sb. 8. 12. 1960 Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:171.1960
170/1960 Sb. 30. 11. 1960 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:170.1960
169/1960 Sb. 30. 11. 1960 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:169.1960
168/1960 Sb. 30. 11. 1960 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spoupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:168.1960
167/1960 Sb. 30. 11. 1960 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:167.1960
166/1960 Sb. 28. 11. 1960 Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:166.1960
165/1960 Sb. 25. 11. 1960 Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:165.1960
164/1960 Sb. 21. 11. 1960 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:164.1960
163/1960 Sb. 21. 11. 1960 Zákon o státním znaku a o státní vlajce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:163.1960
162/1960 Sb. 17. 11. 1960 Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:162.1960
161/1960 Sb. 17. 11. 1960 Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:161.1960
160/1960 Sb. 15. 11. 1960 Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:160.1960
159/1960 Sb. 10. 11. 1960 Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:159.1960
158/1960 Sb. 10. 11. 1960 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:158.1960
157/1960 Sb. 7. 11. 1960 Vyhláška ministra financí o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:157.1960
156/1960 Sb. 4. 11. 1960 Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:156.1960
155/1960 Sb. 4. 11. 1960 Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:155.1960
154/1960 Sb. 31. 10. 1960 Vládní vyhláška o podnikových fondech pracujících
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:154.1960
153/1960 Sb. 27. 10. 1960 Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:153.1960
152/1960 Sb. 27. 10. 1960 Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích hospodářských organizací řízených národními výbory a o úhradě jejich ztrát
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:152.1960
151/1960 Sb. 25. 10. 1960 Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:151.1960
150/1960 Sb. 20. 10. 1960 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:150.1960
149/1960 Sb. 13. 10. 1960 Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:149.1960
148/1960 Sb. 13. 10. 1960 Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:148.1960
147/1960 Sb. 13. 10. 1960 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:147.1960
146/1960 Sb. 13. 10. 1960 Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1960:146.1960

V roce 1960 bylo publikováno 195 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,208 ms (z toho 0,023 ms NoSQL).