Sbírka zákonů
ročník 1979

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
167/1979 Sb. 29. 12. 1979 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:167.1979
166/1979 Sb. 29. 12. 1979 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:166.1979
165/1979 Sb. 29. 12. 1979 Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:165.1979
164/1979 Sb. 29. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:164.1979
163/1979 Sb. 29. 12. 1979 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:163.1979
162/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Slovenskou státní pojištovnou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:162.1979
161/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:161.1979
160/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:160.1979
159/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:159.1979
158/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:158.1979
157/1979 Sb. 27. 12. 1979 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:157.1979
156/1979 Sb. 22. 12. 1979 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:156.1979
155/1979 Sb. 22. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:155.1979
154/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:154.1979
153/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:153.1979
152/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1980
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:152.1979
151/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:151.1979
150/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:150.1979
149/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:149.1979
148/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:148.1979
147/1979 Sb. 22. 12. 1979 Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:147.1979
146/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Zápdoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:146.1979
145/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:145.1979
144/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:144.1979
143/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:143.1979
142/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:142.1979
141/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:141.1979
140/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:140.1979
139/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:139.1979
138/1979 Sb. 19. 12. 1979 Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:138.1979
137/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:137.1979
136/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:136.1979
135/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:135.1979
134/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:134.1979
133/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:133.1979
132/1979 Sb. 30. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:132.1979
131/1979 Sb. 30. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:131.1979
130/1979 Sb. 30. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:130.1979
129/1979 Sb. 30. 11. 1979 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:129.1979
128/1979 Sb. 30. 11. 1979 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:128.1979
127/1979 Sb. 30. 11. 1979 Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:127.1979
126/1979 Sb. 30. 11. 1979 Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:126.1979
125/1979 Sb. 12. 11. 1979 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách v přírodě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:125.1979
124/1979 Sb. 12. 11. 1979 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:124.1979
123/1979 Sb. 12. 11. 1979 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:123.1979
122/1979 Sb. 12. 11. 1979 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:122.1979
121/1979 Sb. 12. 11. 1979 Zákon Slovenské národní rady o změně názvu Vysoké školy dopravní v Žilině
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:121.1979
120/1979 Sb. 8. 11. 1979 Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:120.1979
119/1979 Sb. 8. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Mali
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:119.1979
118/1979 Sb. 8. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1979:118.1979

V roce 1979 bylo publikováno 167 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,215 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).