Sbírka zákonů
ročník 1979

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
167/1979 Sb. 29. 12. 1979 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00167.1979
166/1979 Sb. 29. 12. 1979 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00166.1979
165/1979 Sb. 29. 12. 1979 Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00165.1979
164/1979 Sb. 29. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00164.1979
163/1979 Sb. 29. 12. 1979 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00163.1979
162/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00162.1979
161/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00161.1979
160/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00160.1979
159/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00159.1979
158/1979 Sb. 27. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00158.1979
157/1979 Sb. 27. 12. 1979 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00157.1979
156/1979 Sb. 22. 12. 1979 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00156.1979
155/1979 Sb. 22. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00155.1979
154/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00154.1979
153/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00153.1979
152/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1980
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00152.1979
151/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00151.1979
150/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00150.1979
149/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00149.1979
148/1979 Sb. 22. 12. 1979 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00148.1979
147/1979 Sb. 22. 12. 1979 Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00147.1979
146/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Zápdoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00146.1979
145/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00145.1979
144/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00144.1979
143/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00143.1979
142/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00142.1979
141/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00141.1979
140/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00140.1979
139/1979 Sb. 19. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00139.1979
138/1979 Sb. 19. 12. 1979 Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00138.1979
137/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00137.1979
136/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00136.1979
135/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00135.1979
134/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00134.1979
133/1979 Sb. 10. 12. 1979 Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00133.1979
132/1979 Sb. 30. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00132.1979
131/1979 Sb. 30. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00131.1979
130/1979 Sb. 30. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00130.1979
129/1979 Sb. 30. 11. 1979 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00129.1979
128/1979 Sb. 30. 11. 1979 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00128.1979
127/1979 Sb. 30. 11. 1979 Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00127.1979
126/1979 Sb. 30. 11. 1979 Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00126.1979
125/1979 Sb. 12. 11. 1979 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách v přírodě
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00125.1979
124/1979 Sb. 12. 11. 1979 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast ŠTIAVNICKÉ VRCHY
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00124.1979
123/1979 Sb. 12. 11. 1979 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00123.1979
122/1979 Sb. 12. 11. 1979 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00122.1979
121/1979 Sb. 12. 11. 1979 Zákon Slovenské národní rady o změně názvu Vysoké školy dopravní v Žilině
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00121.1979
120/1979 Sb. 8. 11. 1979 Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00120.1979
119/1979 Sb. 8. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Mali
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00119.1979
118/1979 Sb. 8. 11. 1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1979:00118.1979

V roce 1979 bylo publikováno 167 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.131 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).