Sbírka zákonů
ročník 1964

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
211/1964 Sb. 31. 12. 1964 Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00211.1964
210/1964 Sb. 31. 12. 1964 Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00210.1964
209/1964 Sb. 31. 12. 1964 Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00209.1964
208/1964 Sb. 28. 12. 1964 Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00208.1964
207/1964 Sb. 24. 12. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00207.1964
206/1964 Sb. 24. 12. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00206.1964
205/1964 Sb. 18. 12. 1964 Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00205.1964
204/1964 Sb. 18. 12. 1964 Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00204.1964
203/1964 Sb. 17. 12. 1964 Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
e-SbírkaPDF   3115 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00203.1964
202/1964 Sb. 17. 12. 1964 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965
e-SbírkaPDF   3115 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00202.1964
201/1964 Sb. 13. 12. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau
e-SbírkaPDF   5774 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00201.1964
200/1964 Sb. 13. 12. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
e-SbírkaPDF   5774 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00200.1964
199/1964 Sb. 12. 12. 1964 Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků
e-SbírkaPDF   23 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00199.1964
198/1964 Sb. 12. 12. 1964 Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
e-SbírkaPDF   23 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00198.1964
197/1964 Sb. 11. 12. 1964 Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
e-SbírkaPDF   7930 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00197.1964
196/1964 Sb. 10. 12. 1964 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
e-SbírkaPDF   3740 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00196.1964
195/1964 Sb. 10. 12. 1964 Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků
e-SbírkaPDF   3740 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00195.1964
194/1964 Sb. 10. 12. 1964 Vyhláška ministerstva zdravotnictví o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky
e-SbírkaPDF   3740 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00194.1964
193/1964 Sb. 25. 11. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00193.1964
192/1964 Sb. 25. 11. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00192.1964
191/1964 Sb. 20. 11. 1964 Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00191.1964
190/1964 Sb. 20. 10. 1964 Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
e-SbírkaPDF   5627 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00190.1964
189/1964 Sb. 19. 10. 1964 Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
e-SbírkaPDF   3790 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00189.1964
188/1964 Sb. 12. 10. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00188.1964
187/1964 Sb. 12. 10. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00187.1964
186/1964 Sb. 12. 10. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00186.1964
185/1964 Sb. 1. 10. 1964 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00185.1964
184/1964 Sb. 1. 10. 1964 Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00184.1964
183/1964 Sb. 1. 10. 1964 Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00183.1964
182/1964 Sb. 1. 10. 1964 Usnesení Národního shromáždění Zásady dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00182.1964
181/1964 Sb. 1. 10. 1964 Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
e-SbírkaPDF   4072 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00181.1964
180/1964 Sb. 1. 10. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
e-SbírkaPDF   4072 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00180.1964
179/1964 Sb. 30. 9. 1964 Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji
e-SbírkaPDF   3363 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00179.1964
178/1964 Sb. 30. 9. 1964 Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků
e-SbírkaPDF   3363 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00178.1964
177/1964 Sb. 30. 9. 1964 Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
e-SbírkaPDF   3363 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00177.1964
176/1964 Sb. 19. 9. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00176.1964
175/1964 Sb. 19. 9. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00175.1964
174/1964 Sb. 3. 9. 1964 Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00174.1964
173/1964 Sb. 3. 9. 1964 Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00173.1964
172/1964 Sb. 1. 9. 1964 Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
e-SbírkaPDF   3193 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00172.1964
171/1964 Sb. 1. 9. 1964 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně
e-SbírkaPDF   3193 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00171.1964
170/1964 Sb. 1. 9. 1964 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00170.1964
169/1964 Sb. 1. 9. 1964 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1964:00169.1964
168/1964 Sb. 20. 8. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
e-SbírkaPDF   9656 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00168.1964
167/1964 Sb. 20. 8. 1964 Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
e-SbírkaPDF   9656 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00167.1964
166/1964 Sb. 12. 8. 1964 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách
e-SbírkaPDF   2887 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00166.1964
165/1964 Sb. 12. 8. 1964 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
e-SbírkaPDF   2887 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00165.1964
164/1964 Sb. 12. 8. 1964 Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
e-SbírkaPDF   2887 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00164.1964
163/1964 Sb. 12. 8. 1964 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   2887 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00163.1964
162/1964 Sb. 8. 7. 1964 Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami
e-SbírkaPDF   3829 kB
ECLI:CZ:SB:1964:00162.1964

V roce 1964 bylo publikováno 211 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0.143 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).