Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
109/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 4. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:109.2019
108/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 4. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:108.2019
107/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 4. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:107.2019
106/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 4. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:106.2019
105/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 4. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:105.2019
104/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 4. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:104.2019
103/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 4. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:103.2019
102/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 4. 2019 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:102.2019
101/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 4. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:101.2019
100/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 4. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:100.2019
99/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 4. 2019 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:099.2019
98/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 4. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:098.2019
97/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 4. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:097.2019
96/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 4. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:096.2019
95/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 4. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:095.2019
94/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 4. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:094.2019
93/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 4. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:093.2019
92/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 4. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:092.2019
91/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 4. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:091.2019
90/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 4. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:090.2019
89/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 3. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:089.2019
88/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:088.2019
87/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 3. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:087.2019
86/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:086.2019
85/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:085.2019
84/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 3. 2019 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:084.2019
83/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 3. 2019 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:083.2019
82/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 3. 2019 Vyhláška o tabákových nálepkách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:082.2019
81/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 3. 2019 Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:081.2019
80/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 3. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:080.2019
79/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 3. 2019 Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:079.2019
78/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 3. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:078.2019
77/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 3. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:077.2019
76/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
19. 3. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:076.2019
75/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
19. 3. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části §39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:075.2019
74/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 3. 2019 Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:074.2019
73/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 3. 2019 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:073.2019
72/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:072.2019
71/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 3. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:071.2019
70/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:070.2019
69/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:069.2019
68/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:068.2019
67/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:067.2019
66/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:066.2019
65/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:065.2019
64/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 2. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:064.2019
63/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 2. 2019 Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:063.2019
62/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 2. 2019 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:062.2019
61/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
26. 2. 2019 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:061.2019
60/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
26. 2. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:060.2019

V roce 2019 bylo publikováno 109 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,210 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).