Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
258/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:258.2019
257/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:257.2019
256/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:256.2019
255/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:255.2019
254/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2019 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:254.2019
253/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 10. 2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:253.2019
252/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 10. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:252.2019
251/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 10. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:251.2019
250/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 9. 2019 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:250.2019
249/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 9. 2019 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:249.2019
248/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 9. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:248.2019
247/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 9. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:247.2019
246/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 9. 2019 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:246.2019
245/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 9. 2019 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle §28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:245.2019
244/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:244.2019
243/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 9. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:243.2019
242/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 9. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:242.2019
241/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 9. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:241.2019
240/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 9. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:240.2019
239/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 9. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:239.2019
238/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 9. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:238.2019
237/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 9. 2019 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:237.2019
236/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 9. 2019 Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:236.2019
235/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 9. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:235.2019
234/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 9. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:234.2019
233/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 9. 2019 Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:233.2019
232/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení §11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:232.2019
231/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:231.2019
230/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:230.2019
229/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:229.2019
228/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:228.2019
227/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:227.2019
226/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:226.2019
225/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení §23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:225.2019
224/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení §148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:224.2019
223/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části §410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:223.2019
222/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:222.2019
221/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:221.2019
220/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:220.2019
219/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:219.2019
218/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:218.2019
217/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:217.2019
216/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:216.2019
215/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:215.2019
214/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:214.2019
213/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:213.2019
212/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 8. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 2.července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení §26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:212.2019
211/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 8. 2019 Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:211.2019
210/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:210.2019
209/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:209.2019

V roce 2019 bylo publikováno 258 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0,253 ms (z toho 0,032 ms NoSQL).