Sbírka zákonů
ročník 1962

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
133/1962 Sb. 30. 12. 1962 Vyhláška ministerstva financí o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů
e-SbírkaPDF   4734 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00133.1962
132/1962 Sb. 30. 12. 1962 Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
e-SbírkaPDF   4734 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00132.1962
131/1962 Sb. 30. 12. 1962 Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
e-SbírkaPDF   2585 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00131.1962
130/1962 Sb. 30. 12. 1962 Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu
e-SbírkaPDF   2585 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00130.1962
129/1962 Sb. 30. 12. 1962 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
e-SbírkaPDF   2585 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00129.1962
128/1962 Sb. 29. 12. 1962 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu
e-SbírkaPDF   9241 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00128.1962
127/1962 Sb. 29. 12. 1962 Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků
e-SbírkaPDF   9241 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00127.1962
126/1962 Sb. 29. 12. 1962 Vládní nařízení, kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
e-SbírkaPDF   2267 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00126.1962
125/1962 Sb. 29. 12. 1962 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   2267 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00125.1962
124/1962 Sb. 28. 12. 1962 Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
e-SbírkaPDF   7421 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00124.1962
123/1962 Sb. 28. 12. 1962 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
e-SbírkaPDF   7421 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00123.1962
122/1962 Sb. 28. 12. 1962 Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
e-SbírkaPDF   2467 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00122.1962
121/1962 Sb. 27. 12. 1962 Zákon o hospodářské arbitráži
e-SbírkaPDF   6197 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00121.1962
120/1962 Sb. 27. 12. 1962 Zákon o boji proti alkoholismu
e-SbírkaPDF   2863 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00120.1962
119/1962 Sb. 20. 12. 1962 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
e-SbírkaPDF   36 MB
ECLI:CZ:SB:1962:00119.1962
118/1962 Sb. 19. 12. 1962 Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Lokti do Sokolova
e-SbírkaPDF   3116 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00118.1962
117/1962 Sb. 19. 12. 1962 Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizaci
e-SbírkaPDF   3116 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00117.1962
116/1962 Sb. 18. 12. 1962 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
e-SbírkaPDF   2575 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00116.1962
115/1962 Sb. 12. 12. 1962 Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
e-SbírkaPDF   2884 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00115.1962
114/1962 Sb. 12. 12. 1962 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji
e-SbírkaPDF   2884 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00114.1962
113/1962 Sb. 30. 11. 1962 Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti
e-SbírkaPDF   4272 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00113.1962
112/1962 Sb. 30. 11. 1962 Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
e-SbírkaPDF   4272 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00112.1962
111/1962 Sb. 29. 11. 1962 Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
e-SbírkaPDF   2542 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00111.1962
110/1962 Sb. 29. 11. 1962 Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953
e-SbírkaPDF   2542 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00110.1962
109/1962 Sb. 28. 11. 1962 Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   1989 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00109.1962
108/1962 Sb. 17. 11. 1962 Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
e-SbírkaPDF   4949 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00108.1962
107/1962 Sb. 17. 11. 1962 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
e-SbírkaPDF   4949 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00107.1962
106/1962 Sb. 17. 11. 1962 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
e-SbírkaPDF   4949 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00106.1962
105/1962 Sb. 31. 10. 1962 Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
e-SbírkaPDF   2679 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00105.1962
104/1962 Sb. 31. 10. 1962 Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů
e-SbírkaPDF   2679 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00104.1962
103/1962 Sb. 31. 10. 1962 Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   2679 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00103.1962
102/1962 Sb. 30. 10. 1962 Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů
e-SbírkaPDF   3184 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00102.1962
101/1962 Sb. 30. 10. 1962 Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla
e-SbírkaPDF   3184 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00101.1962
100/1962 Sb. 30. 10. 1962 Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
e-SbírkaPDF   3184 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00100.1962
99/1962 Sb. 23. 10. 1962 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách
e-SbírkaPDF   3383 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00099.1962
98/1962 Sb. 19. 10. 1962 Vyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů
e-SbírkaPDF   5062 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00098.1962
97/1962 Sb. 15. 10. 1962 Vyhláška ministerstva výstavby o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb
e-SbírkaPDF   7104 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00097.1962
96/1962 Sb. 5. 10. 1962 Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
e-SbírkaPDF   1986 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00096.1962
95/1962 Sb. 5. 10. 1962 Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963
e-SbírkaPDF   1986 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00095.1962
94/1962 Sb. 5. 10. 1962 Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany
e-SbírkaPDF   1986 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00094.1962
93/1962 Sb. 1. 10. 1962 Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy
e-SbírkaPDF   5874 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00093.1962
92/1962 Sb. 25. 9. 1962 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa
e-SbírkaPDF   4156 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00092.1962
91/1962 Sb. 21. 9. 1962 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
e-SbírkaPDF   8677 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00091.1962
90/1962 Sb. 12. 9. 1962 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
e-SbírkaPDF   7381 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00090.1962
89/1962 Sb. 5. 9. 1962 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
e-SbírkaPDF   2036 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00089.1962
88/1962 Sb. 5. 9. 1962 Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn
e-SbírkaPDF   2036 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00088.1962
87/1962 Sb. 5. 9. 1962 Vládní nařízení o pedagogických institutech
e-SbírkaPDF   2036 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00087.1962
86/1962 Sb. 31. 8. 1962 Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen
e-SbírkaPDF   5037 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00086.1962
85/1962 Sb. 28. 8. 1962 Vládní vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje
e-SbírkaPDF   3401 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00085.1962
84/1962 Sb. 24. 8. 1962 Vládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče
e-SbírkaPDF   3331 kB
ECLI:CZ:SB:1962:00084.1962

V roce 1962 bylo publikováno 133 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.130 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).