Sbírka zákonů
ročník 1972

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
121/1972 Sb. 29. 12. 1972 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00121.1972
120/1972 Sb. 29. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00120.1972
119/1972 Sb. 29. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00119.1972
118/1972 Sb. 29. 12. 1972 Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00118.1972
117/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR
e-SbírkaPDF   7655 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00117.1972
116/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
e-SbírkaPDF   7655 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00116.1972
115/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí
e-SbírkaPDF   7655 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00115.1972
114/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
e-SbírkaPDF   7655 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00114.1972
113/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
e-SbírkaPDF   7655 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00113.1972
112/1972 Sb. 27. 12. 1972 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
e-SbírkaPDF   8899 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00112.1972
111/1972 Sb. 27. 12. 1972 Oznámení Kanceláře České národní rady
e-SbírkaPDF   8899 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00111.1972
110/1972 Sb. 27. 12. 1972 Zákon Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
e-SbírkaPDF   8899 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00110.1972
109/1972 Sb. 27. 12. 1972 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973
e-SbírkaPDF   8899 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00109.1972
108/1972 Sb. 27. 12. 1972 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973
e-SbírkaPDF   8899 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00108.1972
107/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00107.1972
106/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00106.1972
105/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o zlepšovacích návrzích
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00105.1972
104/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00104.1972
103/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00103.1972
102/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00102.1972
101/1972 Sb. 15. 12. 1972 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
e-SbírkaPDF   4140 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00101.1972
100/1972 Sb. 15. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím
e-SbírkaPDF   4140 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00100.1972
99/1972 Sb. 15. 12. 1972 Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného
e-SbírkaPDF   4140 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00099.1972
98/1972 Sb. 15. 12. 1972 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973
e-SbírkaPDF   4140 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00098.1972
97/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb. a vyhlášky č. 124/1970 Sb.
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00097.1972
96/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00096.1972
95/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00095.1972
94/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00094.1972
93/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00093.1972
92/1972 Sb. 4. 12. 1972 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00092.1972
91/1972 Sb. 4. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00091.1972
90/1972 Sb. 4. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00090.1972
89/1972 Sb. 15. 11. 1972 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00089.1972
88/1972 Sb. 15. 11. 1972 Vyhláška federálního ministerstva financí o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00088.1972
87/1972 Sb. 15. 11. 1972 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00087.1972
86/1972 Sb. 15. 11. 1972 Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00086.1972
85/1972 Sb. 10. 11. 1972 Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00085.1972
84/1972 Sb. 10. 11. 1972 Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1972:00084.1972
83/1972 Sb. 31. 10. 1972 Vyhláška rady Okresního národního výboru v Michalovcích, kterou se určuje další městský a místní národní výbor v okrese stavebním úřadem
e-SbírkaPDF   8519 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00083.1972
82/1972 Sb. 31. 10. 1972 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
e-SbírkaPDF   8519 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00082.1972
81/1972 Sb. 31. 10. 1972 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973
e-SbírkaPDF   8519 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00081.1972
80/1972 Sb. 31. 10. 1972 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změně území Západoslovenského kraje a Středoslovenského kraje
e-SbírkaPDF   8519 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00080.1972
79/1972 Sb. 31. 10. 1972 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   8519 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00079.1972
78/1972 Sb. 31. 10. 1972 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   8519 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00078.1972
77/1972 Sb. 6. 10. 1972 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
e-SbírkaPDF   4394 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00077.1972
76/1972 Sb. 6. 10. 1972 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností
e-SbírkaPDF   4394 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00076.1972
75/1972 Sb. 6. 10. 1972 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
e-SbírkaPDF   4394 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00075.1972
74/1972 Sb. 6. 10. 1972 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
e-SbírkaPDF   4394 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00074.1972
73/1972 Sb. 19. 9. 1972 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věci č. 50/1972 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, českého vydání
e-SbírkaPDF   9018 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00073.1972
72/1972 Sb. 19. 9. 1972 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
e-SbírkaPDF   9018 kB
ECLI:CZ:SB:1972:00072.1972

V roce 1972 bylo publikováno 121 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.136 ms (z toho 0.017 ms NoSQL).