Sbírka zákonů
ročník 1966

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
120/1966 Sb. 29. 12. 1966 Vládní vyhláška o ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:120.1966
119/1966 Sb. 28. 12. 1966 Vládní nařízení, kterým se vydává statut Ústřední publikační správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:119.1966
118/1966 Sb. 28. 12. 1966 Vládní nařízení o stabilisačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:118.1966
117/1966 Sb. 28. 12. 1966 Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:117.1966
116/1966 Sb. 28. 12. 1966 Zákon o soudních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:116.1966
115/1966 Sb. 28. 12. 1966 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:115.1966
114/1966 Sb. 27. 12. 1966 Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:114.1966
113/1966 Sb. 27. 12. 1966 Zákon o důchodové dani družstevních a jiných organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:113.1966
112/1966 Sb. 27. 12. 1966 Zákon o zemědělské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:112.1966
111/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:111.1966
110/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:110.1966
109/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:109.1966
108/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:108.1966
107/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:107.1966
106/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:106.1966
105/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:105.1966
104/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:104.1966
103/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:103.1966
102/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:102.1966
101/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:101.1966
100/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:100.1966
99/1966 Sb. 20. 12. 1966 Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:099.1966
98/1966 Sb. 19. 12. 1966 Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:098.1966
97/1966 Sb. 19. 12. 1966 Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:097.1966
96/1966 Sb. 17. 12. 1966 Vládní nařízení o jednotných kalkulačních zásadách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:096.1966
95/1966 Sb. 16. 12. 1966 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:095.1966
94/1966 Sb. 7. 12. 1966 Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:094.1966
93/1966 Sb. 7. 12. 1966 Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:093.1966
92/1966 Sb. 7. 12. 1966 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:092.1966
91/1966 Sb. 3. 12. 1966 Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:091.1966
90/1966 Sb. 3. 12. 1966 Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:090.1966
89/1966 Sb. 3. 12. 1966 Vládní nařízení o udělování čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:089.1966
88/1966 Sb. 25. 11. 1966 Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:088.1966
87/1966 Sb. 25. 11. 1966 Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:087.1966
86/1966 Sb. 25. 11. 1966 Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., o regresních náhradách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:086.1966
85/1966 Sb. 24. 11. 1966 Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:085.1966
84/1966 Sb. 8. 11. 1966 Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:084.1966
83/1966 Sb. 8. 11. 1966 Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:083.1966
82/1966 Sb. 8. 11. 1966 Zákon o pojišťovnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:082.1966
81/1966 Sb. 8. 11. 1966 Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:081.1966
80/1966 Sb. 7. 11. 1966 Vyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:080.1966
79/1966 Sb. 4. 11. 1966 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:079.1966
78/1966 Sb. 26. 10. 1966 Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:078.1966
77/1966 Sb. 26. 10. 1966 Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:077.1966
76/1966 Sb. 19. 10. 1966 Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:076.1966
75/1966 Sb. 30. 9. 1966 Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:075.1966
74/1966 Sb. 29. 9. 1966 Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady a jejích orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:074.1966
73/1966 Sb. 28. 9. 1966 Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:073.1966
72/1966 Sb. 27. 9. 1966 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o civilním řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:072.1966
71/1966 Sb. 27. 9. 1966 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1966:071.1966

V roce 1966 bylo publikováno 120 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,254 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).