Sbírka zákonů
ročník 1987

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
121/1987 Sb. 29. 12. 1987 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:121.1987
120/1987 Sb. 28. 12. 1987 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:120.1987
119/1987 Sb. 28. 12. 1987 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:119.1987
118/1987 Sb. 28. 12. 1987 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:118.1987
117/1987 Sb. 28. 12. 1987 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:117.1987
116/1987 Sb. 23. 12. 1987 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenské socialistické republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:116.1987
115/1987 Sb. 23. 12. 1987 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenské socialistické republiky o podnikovej veterinárnej službe
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:115.1987
114/1987 Sb. 23. 12. 1987 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:114.1987
113/1987 Sb. 23. 12. 1987 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:113.1987
112/1987 Sb. 23. 12. 1987 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:112.1987
111/1987 Sb. 23. 12. 1987 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:111.1987
110/1987 Sb. 23. 12. 1987 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:110.1987
109/1987 Sb. 23. 12. 1987 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:109.1987
108/1987 Sb. 23. 12. 1987 Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:108.1987
107/1987 Sb. 23. 12. 1987 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:107.1987
106/1987 Sb. 23. 12. 1987 Zákon o mateřském příspěvku (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:106.1987
105/1987 Sb. 16. 12. 1987 Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:105.1987
104/1987 Sb. 16. 12. 1987 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:104.1987
103/1987 Sb. 16. 12. 1987 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:103.1987
102/1987 Sb. 16. 12. 1987 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:102.1987
101/1987 Sb. 16. 12. 1987 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:101.1987
100/1987 Sb. 16. 12. 1987 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:100.1987
99/1987 Sb. 16. 12. 1987 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:099.1987
98/1987 Sb. 16. 12. 1987 Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:098.1987
97/1987 Sb. 16. 12. 1987 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:097.1987
96/1987 Sb. 30. 11. 1987 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:096.1987
95/1987 Sb. 30. 11. 1987 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:095.1987
94/1987 Sb. 30. 11. 1987 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:094.1987
93/1987 Sb. 30. 11. 1987 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:093.1987
92/1987 Sb. 30. 11. 1987 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:092.1987
91/1987 Sb. 17. 11. 1987 Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:091.1987
90/1987 Sb. 17. 11. 1987 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:090.1987
89/1987 Sb. 17. 11. 1987 Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:089.1987
88/1987 Sb. 17. 11. 1987 Zákon o státní energetické inspekci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:088.1987
87/1987 Sb. 17. 11. 1987 Zákon o veterinární péči
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:087.1987
86/1987 Sb. 30. 10. 1987 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:086.1987
85/1987 Sb. 30. 10. 1987 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:085.1987
84/1987 Sb. 30. 10. 1987 Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:084.1987
83/1987 Sb. 15. 10. 1987 Redakční sdělení o opravě chyby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:083.1987
82/1987 Sb. 15. 10. 1987 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:082.1987
81/1987 Sb. 15. 10. 1987 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:081.1987
80/1987 Sb. 15. 10. 1987 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:080.1987
79/1987 Sb. 15. 10. 1987 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:079.1987
78/1987 Sb. 15. 10. 1987 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:078.1987
77/1987 Sb. 29. 9. 1987 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:077.1987
76/1987 Sb. 10. 9. 1987 Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:076.1987
75/1987 Sb. 10. 9. 1987 Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:075.1987
74/1987 Sb. 10. 9. 1987 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:074.1987
73/1987 Sb. 28. 8. 1987 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:073.1987
72/1987 Sb. 28. 8. 1987 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1987:072.1987

V roce 1987 bylo publikováno 121 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,217 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).