Sbírka zákonů
ročník 2021

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
533/2021 Sb. 31. 12. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   191 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00533.2021
532/2021 Sb. 31. 12. 2021 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
e-SbírkaPDF   191 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00532.2021
531/2021 Sb. 31. 12. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   191 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00531.2021
530/2021 Sb. 31. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3053 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00530.2021
529/2021 Sb. 31. 12. 2021 Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
e-SbírkaPDF   3053 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00529.2021
528/2021 Sb. 31. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3053 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00528.2021
527/2021 Sb. 31. 12. 2021 Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
e-SbírkaPDF   106 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00527.2021
526/2021 Sb. 31. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   106 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00526.2021
525/2021 Sb. 31. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
e-SbírkaPDF   106 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00525.2021
524/2021 Sb. 22. 12. 2021 Usnesení vlády České republiky č. 1191 o změně krizového opatření
e-SbírkaPDF   86 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00524.2021
523/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika
e-SbírkaPDF   264 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00523.2021
522/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.
e-SbírkaPDF   264 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00522.2021
521/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.
e-SbírkaPDF   264 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00521.2021
520/2021 Sb. 23. 12. 2021 Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
e-SbírkaPDF   187 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00520.2021
519/2021 Sb. 23. 12. 2021 Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022
e-SbírkaPDF   187 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00519.2021
518/2021 Sb. 23. 12. 2021 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
e-SbírkaPDF   187 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00518.2021
517/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
e-SbírkaPDF   218 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00517.2021
516/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   218 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00516.2021
515/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   327 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00515.2021
514/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   327 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00514.2021
513/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1298 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00513.2021
512/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
e-SbírkaPDF   616 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00512.2021
511/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
e-SbírkaPDF   616 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00511.2021
510/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
e-SbírkaPDF   616 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00510.2021
509/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
e-SbírkaPDF   616 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00509.2021
508/2021 Sb. 23. 12. 2021 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
e-SbírkaPDF   616 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00508.2021
507/2021 Sb. 23. 12. 2021 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
e-SbírkaPDF   616 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00507.2021
506/2021 Sb. 23. 12. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   616 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00506.2021
505/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky
e-SbírkaPDF   272 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00505.2021
504/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
e-SbírkaPDF   846 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00504.2021
503/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
e-SbírkaPDF   846 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00503.2021
502/2021 Sb. 23. 12. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   846 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00502.2021
501/2021 Sb. 23. 12. 2021 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
e-SbírkaPDF   846 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00501.2021
500/2021 Sb. 23. 12. 2021 Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
e-SbírkaPDF   846 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00500.2021
499/2021 Sb. 23. 12. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
e-SbírkaPDF   846 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00499.2021
498/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
e-SbírkaPDF   3055 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00498.2021
497/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
e-SbírkaPDF   3055 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00497.2021
496/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
e-SbírkaPDF   3055 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00496.2021
495/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti
e-SbírkaPDF   3055 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00495.2021
494/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce
e-SbírkaPDF   3055 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00494.2021
493/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3055 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00493.2021
492/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3055 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00492.2021
491/2021 Sb. 23. 12. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3055 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00491.2021
490/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3872 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00490.2021
489/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
e-SbírkaPDF   3872 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00489.2021
488/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
e-SbírkaPDF   3872 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00488.2021
487/2021 Sb. 23. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
e-SbírkaPDF   3872 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00487.2021
486/2021 Sb. 17. 12. 2021 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 11. prosince 2021
e-SbírkaPDF   2251 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00486.2021
485/2021 Sb. 17. 12. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
e-SbírkaPDF   2251 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00485.2021
484/2021 Sb. 17. 12. 2021 Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 24/21 ve věci návrhu na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek
e-SbírkaPDF   610 kB
ECLI:CZ:SB:2021:00484.2021

V roce 2021 bylo publikováno 533 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 11 stran v čase 0.148 ms (z toho 0.022 ms NoSQL).