Sbírka zákonů
ročník 1965

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
157/1965 Sb. 31. 12. 1965 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00157.1965
156/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministerstva hornictví o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00156.1965
155/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00155.1965
154/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00154.1965
153/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00153.1965
152/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00152.1965
151/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00151.1965
150/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00150.1965
149/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00149.1965
148/1965 Sb. 31. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   8667 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00148.1965
147/1965 Sb. 30. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00147.1965
146/1965 Sb. 30. 12. 1965 Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00146.1965
145/1965 Sb. 30. 12. 1965 Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00145.1965
144/1965 Sb. 29. 12. 1965 Vládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00144.1965
143/1965 Sb. 29. 12. 1965 Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00143.1965
142/1965 Sb. 28. 12. 1965 Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
e-SbírkaPDF   5689 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00142.1965
141/1965 Sb. 28. 12. 1965 Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
e-SbírkaPDF   5689 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00141.1965
140/1965 Sb. 22. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
e-SbírkaPDF   9254 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00140.1965
139/1965 Sb. 22. 12. 1965 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů
e-SbírkaPDF   9254 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00139.1965
138/1965 Sb. 22. 12. 1965 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
e-SbírkaPDF   9254 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00138.1965
137/1965 Sb. 22. 12. 1965 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966
e-SbírkaPDF   9254 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00137.1965
136/1965 Sb. 16. 12. 1965 Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Slovenské filharmonie" a "zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie"
e-SbírkaPDF   3116 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00136.1965
135/1965 Sb. 16. 12. 1965 Zákon Slovenské národní rady o působnosti Československé tiskové kanceláře na Slovensku
e-SbírkaPDF   3116 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00135.1965
134/1965 Sb. 16. 12. 1965 Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro techniku
e-SbírkaPDF   3116 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00134.1965
133/1965 Sb. 16. 12. 1965 Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
e-SbírkaPDF   6717 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00133.1965
132/1965 Sb. 16. 12. 1965 Vládní nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a jejich statutech
e-SbírkaPDF   6717 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00132.1965
131/1965 Sb. 16. 12. 1965 Usnesení Národního shromáždění ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku
e-SbírkaPDF   6717 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00131.1965
130/1965 Sb. 16. 12. 1965 Usnesení Národního shromáždění ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964
e-SbírkaPDF   6717 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00130.1965
129/1965 Sb. 16. 12. 1965 Vyhláška ministerstva financí o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku
e-SbírkaPDF   3774 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00129.1965
128/1965 Sb. 10. 12. 1965 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
e-SbírkaPDF   2864 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00128.1965
127/1965 Sb. 10. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B
e-SbírkaPDF   2864 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00127.1965
126/1965 Sb. 10. 12. 1965 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky
e-SbírkaPDF   2864 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00126.1965
125/1965 Sb. 30. 11. 1965 Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o ochraně volně žijících živočichů
e-SbírkaPDF   3773 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00125.1965
124/1965 Sb. 25. 11. 1965 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik
e-SbírkaPDF   3060 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00124.1965
123/1965 Sb. 25. 11. 1965 Zákon o Československé tiskové kanceláři
e-SbírkaPDF   3060 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00123.1965
122/1965 Sb. 19. 11. 1965 Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00122.1965
121/1965 Sb. 19. 11. 1965 Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00121.1965
120/1965 Sb. 19. 11. 1965 Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00120.1965
119/1965 Sb. 19. 11. 1965 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00119.1965
118/1965 Sb. 10. 11. 1965 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci
e-SbírkaPDF   8821 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00118.1965
117/1965 Sb. 10. 11. 1965 Zákon o Státní bance československé
e-SbírkaPDF   8821 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00117.1965
116/1965 Sb. 10. 11. 1965 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
e-SbírkaPDF   8821 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00116.1965
115/1965 Sb. 10. 11. 1965 Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
e-SbírkaPDF   8821 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00115.1965
114/1965 Sb. 10. 11. 1965 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
e-SbírkaPDF   8821 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00114.1965
113/1965 Sb. 10. 11. 1965 Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci
e-SbírkaPDF   8821 kB
ECLI:CZ:SB:1965:00113.1965
112/1965 Sb. 9. 11. 1965 Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády ze dne 8. října 1965.
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00112.1965
111/1965 Sb. 9. 11. 1965 Vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00111.1965
110/1965 Sb. 9. 11. 1965 Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00110.1965
109/1965 Sb. 6. 11. 1965 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
e-SbírkaPDF   57 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00109.1965
108/1965 Sb. 29. 10. 1965 Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1965:00108.1965

V roce 1965 bylo publikováno 157 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.138 ms (z toho 0.022 ms NoSQL).