Sbírka zákonů
ročník 1980

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
185/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00185.1980
184/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00184.1980
183/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00183.1980
182/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00182.1980
181/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb.
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00181.1980
180/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00180.1980
179/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00179.1980
178/1980 Sb. 31. 12. 1980 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00178.1980
177/1980 Sb. 31. 12. 1980 Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů
e-SbírkaPDF   8783 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00177.1980
176/1980 Sb. 24. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ĺudovíta Štúra
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00176.1980
175/1980 Sb. 24. 12. 1980 Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00175.1980
174/1980 Sb. 22. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00174.1980
173/1980 Sb. 22. 12. 1980 Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00173.1980
172/1980 Sb. 22. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00172.1980
171/1980 Sb. 22. 12. 1980 Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike1)
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00171.1980
170/1980 Sb. 22. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00170.1980
169/1980 Sb. 22. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen (úplné znění)
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00169.1980
168/1980 Sb. 22. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00168.1980
167/1980 Sb. 18. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00167.1980
166/1980 Sb. 18. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00166.1980
165/1980 Sb. 16. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
e-SbírkaPDF   32 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00165.1980
164/1980 Sb. 16. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
e-SbírkaPDF   32 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00164.1980
163/1980 Sb. 16. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
e-SbírkaPDF   32 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00163.1980
162/1980 Sb. 16. 12. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
e-SbírkaPDF   32 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00162.1980
161/1980 Sb. 12. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00161.1980
160/1980 Sb. 8. 12. 1980 Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00160.1980
159/1980 Sb. 8. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00159.1980
158/1980 Sb. 8. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00158.1980
157/1980 Sb. 8. 12. 1980 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00157.1980
156/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00156.1980
155/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00155.1980
154/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb.
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00154.1980
153/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00153.1980
152/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00152.1980
151/1980 Sb. 27. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00151.1980
150/1980 Sb. 27. 11. 1980 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00150.1980
149/1980 Sb. 18. 11. 1980 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov
e-SbírkaPDF   8997 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00149.1980
148/1980 Sb. 18. 11. 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu
e-SbírkaPDF   8997 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00148.1980
147/1980 Sb. 18. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982
e-SbírkaPDF   8997 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00147.1980
146/1980 Sb. 7. 11. 1980 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
e-SbírkaPDF   6968 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00146.1980
145/1980 Sb. 7. 11. 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
e-SbírkaPDF   6968 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00145.1980
144/1980 Sb. 7. 11. 1980 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
e-SbírkaPDF   6968 kB
ECLI:CZ:SB:1980:00144.1980
143/1980 Sb. 4. 11. 1980 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00143.1980
142/1980 Sb. 21. 10. 1980 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00142.1980
141/1980 Sb. 21. 10. 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00141.1980
140/1980 Sb. 21. 10. 1980 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00140.1980
139/1980 Sb. 21. 10. 1980 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00139.1980
138/1980 Sb. 14. 10. 1980 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00138.1980
137/1980 Sb. 14. 10. 1980 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00137.1980
136/1980 Sb. 14. 10. 1980 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1980:00136.1980

V roce 1980 bylo publikováno 185 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.141 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).