Sbírka zákonů
ročník 1946

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
257/1946 Sb. 31. 12. 1946 Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00257.1946
256/1946 Sb. 31. 12. 1946 Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00256.1946
255/1946 Sb. 31. 12. 1946 Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00255.1946
254/1946 Sb. 30. 12. 1946 Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00254.1946
253/1946 Sb. 30. 12. 1946 Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00253.1946
252/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00252.1946
251/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00251.1946
250/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00250.1946
249/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00249.1946
248/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o úpravě svátkového práva
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00248.1946
247/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00247.1946
246/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00246.1946
245/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00245.1946
244/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00244.1946
243/1946 Sb. 28. 12. 1946 Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00243.1946
242/1946 Sb. 28. 12. 1946 Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00242.1946
241/1946 Sb. 28. 12. 1946 Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00241.1946
240/1946 Sb. 28. 12. 1946 Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00240.1946
239/1946 Sb. 28. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00239.1946
238/1946 Sb. 28. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00238.1946
237/1946 Sb. 28. 12. 1946 Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00237.1946
236/1946 Sb. 28. 12. 1946 Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00236.1946
235/1946 Sb. 28. 12. 1946 Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
e-SbírkaPDF   7936 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00235.1946
234/1946 Sb. 28. 12. 1946 Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947
e-SbírkaPDF   246 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00234.1946
233/1946 Sb. 27. 12. 1946 Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu
e-SbírkaPDF   34 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00233.1946
232/1946 Sb. 23. 12. 1946 Zákon o porotních soudech
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00232.1946
231/1946 Sb. 19. 12. 1946 Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
e-SbírkaPDF   1479 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00231.1946
230/1946 Sb. 19. 12. 1946 Nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského
e-SbírkaPDF   1479 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00230.1946
229/1946 Sb. 19. 12. 1946 Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946
e-SbírkaPDF   8885 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00229.1946
228/1946 Sb. 19. 12. 1946 Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
e-SbírkaPDF   8885 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00228.1946
227/1946 Sb. 19. 12. 1946 Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních
e-SbírkaPDF   8885 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00227.1946
226/1946 Sb. 14. 12. 1946 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín
e-SbírkaPDF   3304 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00226.1946
225/1946 Sb. 14. 12. 1946 Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
e-SbírkaPDF   3304 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00225.1946
224/1946 Sb. 13. 12. 1946 Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně
e-SbírkaPDF   8933 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00224.1946
223/1946 Sb. 13. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon)
e-SbírkaPDF   8933 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00223.1946
222/1946 Sb. 13. 12. 1946 Zákon o poště (poštovní zákon)
e-SbírkaPDF   8933 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00222.1946
221/1946 Sb. 13. 12. 1946 Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
e-SbírkaPDF   3527 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00221.1946
220/1946 Sb. 13. 12. 1946 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
e-SbírkaPDF   3527 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00220.1946
219/1946 Sb. 10. 12. 1946 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
e-SbírkaPDF   3280 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00219.1946
218/1946 Sb. 7. 12. 1946 Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
e-SbírkaPDF   1337 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00218.1946
217/1946 Sb. 7. 12. 1946 Nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
e-SbírkaPDF   1337 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00217.1946
216/1946 Sb. 6. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1946:00216.1946
215/1946 Sb. 3. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
e-SbírkaPDF   8987 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00215.1946
214/1946 Sb. 3. 12. 1946 Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
e-SbírkaPDF   8987 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00214.1946
213/1946 Sb. 27. 11. 1946 Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947
e-SbírkaPDF   1127 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00213.1946
212/1946 Sb. 27. 11. 1946 Zákon o zimním čase
e-SbírkaPDF   1127 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00212.1946
211/1946 Sb. 26. 11. 1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946
e-SbírkaPDF   3168 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00211.1946
210/1946 Sb. 26. 11. 1946 Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947
e-SbírkaPDF   3168 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00210.1946
209/1946 Sb. 26. 11. 1946 Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
e-SbírkaPDF   3168 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00209.1946
208/1946 Sb. 20. 11. 1946 Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
e-SbírkaPDF   1636 kB
ECLI:CZ:SB:1946:00208.1946

V roce 1946 bylo publikováno 257 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0.152 ms (z toho 0.027 ms NoSQL).