Sbírka zákonů
ročník 1978

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
155/1978 Sb. 29. 12. 1978 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:155.1978
154/1978 Sb. 29. 12. 1978 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:154.1978
153/1978 Sb. 29. 12. 1978 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:153.1978
152/1978 Sb. 29. 12. 1978 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 103/1973 Sb., o dokumentaci staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:152.1978
151/1978 Sb. 29. 12. 1978 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:151.1978
150/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:150.1978
149/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:149.1978
148/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1979
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:148.1978
147/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:147.1978
146/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:146.1978
145/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:145.1978
144/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:144.1978
143/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:143.1978
142/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:142.1978
141/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:141.1978
140/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:140.1978
139/1978 Sb. 12. 12. 1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:139.1978
138/1978 Sb. 28. 11. 1978 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 110/1974 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:138.1978
137/1978 Sb. 28. 11. 1978 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:137.1978
136/1978 Sb. 28. 11. 1978 Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:136.1978
135/1978 Sb. 28. 11. 1978 Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:135.1978
134/1978 Sb. 28. 11. 1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:134.1978
133/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:133.1978
132/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:132.1978
131/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:131.1978
130/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:130.1978
129/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:129.1978
128/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:128.1978
127/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:127.1978
126/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o základní škole
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:126.1978
125/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:125.1978
124/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:124.1978
123/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:123.1978
122/1978 Sb. 26. 10. 1978 Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:122.1978
121/1978 Sb. 26. 10. 1978 Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:121.1978
120/1978 Sb. 19. 10. 1978 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává statut Národního parku Nízké Tatry
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:120.1978
119/1978 Sb. 19. 10. 1978 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Národním parku Nízké Tatry
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:119.1978
118/1978 Sb. 19. 10. 1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:118.1978
117/1978 Sb. 19. 10. 1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:117.1978
116/1978 Sb. 27. 9. 1978 Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:116.1978
115/1978 Sb. 27. 9. 1978 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:115.1978
114/1978 Sb. 27. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:114.1978
113/1978 Sb. 22. 9. 1978 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:113.1978
112/1978 Sb. 22. 9. 1978 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 158/1976 Sb., o vodní stráži
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:112.1978
111/1978 Sb. 22. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:111.1978
110/1978 Sb. 22. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:110.1978
109/1978 Sb. 22. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:109.1978
108/1978 Sb. 15. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:108.1978
107/1978 Sb. 15. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:107.1978
106/1978 Sb. 15. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1978:106.1978

V roce 1978 bylo publikováno 155 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,237 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).