Sbírka zákonů
ročník 1963

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
106/1963 Sb. 29. 12. 1963 Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád
e-SbírkaPDF   4865 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00106.1963
105/1963 Sb. 29. 12. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943
e-SbírkaPDF   4865 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00105.1963
104/1963 Sb. 19. 12. 1963 Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00104.1963
103/1963 Sb. 19. 12. 1963 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00103.1963
102/1963 Sb. 19. 12. 1963 Zákon o rybářství
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00102.1963
101/1963 Sb. 18. 12. 1963 Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)
e-SbírkaPDF   72 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00101.1963
100/1963 Sb. 17. 12. 1963 Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00100.1963
99/1963 Sb. 17. 12. 1963 Občanský soudní řád
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00099.1963
98/1963 Sb. 16. 12. 1963 Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00098.1963
97/1963 Sb. 16. 12. 1963 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00097.1963
96/1963 Sb. 14. 12. 1963 Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00096.1963
95/1963 Sb. 14. 12. 1963 Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1963:00095.1963
94/1963 Sb. 13. 12. 1963 Zákon o rodině
e-SbírkaPDF   8482 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00094.1963
93/1963 Sb. 12. 12. 1963 Vládní nařízení o úpravě celních sazeb
e-SbírkaPDF   2733 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00093.1963
92/1963 Sb. 12. 12. 1963 Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
e-SbírkaPDF   2733 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00092.1963
91/1963 Sb. 12. 12. 1963 Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
e-SbírkaPDF   2733 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00091.1963
90/1963 Sb. 12. 12. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou
e-SbírkaPDF   2733 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00090.1963
89/1963 Sb. 11. 12. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o karnetech E.C.S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A.T.A. pro dovozní celní záznam zboží
e-SbírkaPDF   9385 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00089.1963
88/1963 Sb. 10. 12. 1963 Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
e-SbírkaPDF   6401 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00088.1963
87/1963 Sb. 9. 12. 1963 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
e-SbírkaPDF   5110 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00087.1963
86/1963 Sb. 9. 12. 1963 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   5110 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00086.1963
85/1963 Sb. 22. 11. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)
e-SbírkaPDF   1337 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00085.1963
84/1963 Sb. 22. 11. 1963 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi
e-SbírkaPDF   1337 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00084.1963
83/1963 Sb. 13. 11. 1963 Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek
e-SbírkaPDF   3442 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00083.1963
82/1963 Sb. 24. 10. 1963 Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964
e-SbírkaPDF   2242 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00082.1963
81/1963 Sb. 24. 10. 1963 Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro investiční výstavbu
e-SbírkaPDF   2242 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00081.1963
80/1963 Sb. 22. 10. 1963 Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů
e-SbírkaPDF   2839 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00080.1963
79/1963 Sb. 17. 10. 1963 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
e-SbírkaPDF   2925 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00079.1963
78/1963 Sb. 17. 10. 1963 Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o památkových rezervacích
e-SbírkaPDF   2925 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00078.1963
77/1963 Sb. 7. 10. 1963 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu
e-SbírkaPDF   2530 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00077.1963
76/1963 Sb. 7. 10. 1963 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   2530 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00076.1963
75/1963 Sb. 7. 10. 1963 Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů
e-SbírkaPDF   2530 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00075.1963
74/1963 Sb. 5. 10. 1963 Zákon Slovenské národní rady o Slovenské akademii věd
e-SbírkaPDF   3162 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00074.1963
73/1963 Sb. 30. 9. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
e-SbírkaPDF   4830 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00073.1963
72/1963 Sb. 30. 9. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě
e-SbírkaPDF   4830 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00072.1963
71/1963 Sb. 30. 9. 1963 Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech
e-SbírkaPDF   4830 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00071.1963
70/1963 Sb. 17. 9. 1963 Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
e-SbírkaPDF   2566 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00070.1963
69/1963 Sb. 17. 9. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
e-SbírkaPDF   2566 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00069.1963
68/1963 Sb. 17. 9. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961
e-SbírkaPDF   2566 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00068.1963
67/1963 Sb. 7. 9. 1963 Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory
e-SbírkaPDF   4018 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00067.1963
66/1963 Sb. 7. 9. 1963 Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů
e-SbírkaPDF   4018 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00066.1963
65/1963 Sb. 30. 8. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957
e-SbírkaPDF   3184 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00065.1963
64/1963 Sb. 30. 8. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
e-SbírkaPDF   3184 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00064.1963
63/1963 Sb. 23. 8. 1963 Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel
e-SbírkaPDF   2264 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00063.1963
62/1963 Sb. 23. 8. 1963 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu
e-SbírkaPDF   2264 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00062.1963
61/1963 Sb. 17. 8. 1963 Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření
e-SbírkaPDF   6304 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00061.1963
60/1963 Sb. 29. 7. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku
e-SbírkaPDF   4954 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00060.1963
59/1963 Sb. 29. 7. 1963 Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku
e-SbírkaPDF   4954 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00059.1963
58/1963 Sb. 24. 7. 1963 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci
e-SbírkaPDF   2661 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00058.1963
57/1963 Sb. 19. 7. 1963 Zákon o advokacii
e-SbírkaPDF   4490 kB
ECLI:CZ:SB:1963:00057.1963

V roce 1963 bylo publikováno 106 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.134 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).