Sbírka zákonů
ročník 1981

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
130/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:130.1981
129/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:129.1981
128/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:128.1981
127/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:127.1981
126/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:126.1981
125/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:125.1981
124/1981 Sb. 29. 12. 1981 Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:124.1981
123/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:123.1981
122/1981 Sb. 29. 12. 1981 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:122.1981
121/1981 Sb. 29. 12. 1981 Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:121.1981
120/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:120.1981
119/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:119.1981
118/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:118.1981
117/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:117.1981
116/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:116.1981
115/1981 Sb. 22. 12. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:115.1981
114/1981 Sb. 22. 12. 1981 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:114.1981
113/1981 Sb. 5. 12. 1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:113.1981
112/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:112.1981
111/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:111.1981
110/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:110.1981
109/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:109.1981
108/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:108.1981
107/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:107.1981
106/1981 Sb. 5. 12. 1981 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:106.1981
105/1981 Sb. 8. 12. 1981 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:105.1981
104/1981 Sb. 10. 11. 1981 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:104.1981
103/1981 Sb. 10. 11. 1981 Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:103.1981
102/1981 Sb. 10. 11. 1981 Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:102.1981
101/1981 Sb. 29. 10. 1981 Vyhláška federálního ministerstva vnitra o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:101.1981
100/1981 Sb. 29. 10. 1981 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:100.1981
99/1981 Sb. 20. 10. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:099.1981
98/1981 Sb. 9. 10. 1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:098.1981
97/1981 Sb. 9. 10. 1981 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:097.1981
96/1981 Sb. 9. 10. 1981 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:096.1981
95/1981 Sb. 2. 10. 1981 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:095.1981
94/1981 Sb. 2. 10. 1981 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:094.1981
93/1981 Sb. 24. 9. 1981 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:093.1981
92/1981 Sb. 16. 9. 1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:092.1981
91/1981 Sb. 16. 9. 1981 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:091.1981
90/1981 Sb. 4. 9. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:090.1981
89/1981 Sb. 4. 9. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:089.1981
88/1981 Sb. 4. 9. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:088.1981
87/1981 Sb. 2. 9. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:087.1981
86/1981 Sb. 2. 9. 1981 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:086.1981
85/1981 Sb. 2. 9. 1981 Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:085.1981
84/1981 Sb. 17. 8. 1981 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:084.1981
83/1981 Sb. 17. 8. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:083.1981
82/1981 Sb. 17. 8. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:082.1981
81/1981 Sb. 17. 8. 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1981:081.1981

V roce 1981 bylo publikováno 130 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,234 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).