Sbírka zákonů
ročník 1983

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
160/1983 Sb. 27. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb.
e-SbírkaPDF   7414 kB
ECLI:CZ:SB:1983:00160.1983
159/1983 Sb. 27. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
e-SbírkaPDF   7414 kB
ECLI:CZ:SB:1983:00159.1983
158/1983 Sb. 27. 12. 1983 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
e-SbírkaPDF   7414 kB
ECLI:CZ:SB:1983:00158.1983
157/1983 Sb. 27. 12. 1983 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
e-SbírkaPDF   7414 kB
ECLI:CZ:SB:1983:00157.1983
156/1983 Sb. 27. 12. 1983 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984
e-SbírkaPDF   7414 kB
ECLI:CZ:SB:1983:00156.1983
155/1983 Sb. 16. 12. 1983 Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00155.1983
154/1983 Sb. 16. 12. 1983 Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00154.1983
153/1983 Sb. 16. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00153.1983
152/1983 Sb. 16. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00152.1983
151/1983 Sb. 16. 12. 1983 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00151.1983
150/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00150.1983
149/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00149.1983
148/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon o sjednocení sazeb nemocenského
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00148.1983
147/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon o zbraních a střelivu
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00147.1983
146/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00146.1983
145/1983 Sb. 14. 12. 1983 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00145.1983
144/1983 Sb. 14. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění § 159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00144.1983
143/1983 Sb. 14. 12. 1983 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00143.1983
142/1983 Sb. 14. 12. 1983 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00142.1983
141/1983 Sb. 12. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00141.1983
140/1983 Sb. 12. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00140.1983
139/1983 Sb. 12. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00139.1983
138/1983 Sb. 12. 12. 1983 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00138.1983
137/1983 Sb. 8. 12. 1983 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00137.1983
136/1983 Sb. 8. 12. 1983 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00136.1983
135/1983 Sb. 8. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00135.1983
134/1983 Sb. 8. 12. 1983 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00134.1983
133/1983 Sb. 8. 12. 1983 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00133.1983
132/1983 Sb. 24. 11. 1983 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 105/1983 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů, v českém vydání
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00132.1983
131/1983 Sb. 24. 11. 1983 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00131.1983
130/1983 Sb. 24. 11. 1983 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00130.1983
129/1983 Sb. 24. 11. 1983 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00129.1983
128/1983 Sb. 24. 11. 1983 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00128.1983
127/1983 Sb. 24. 11. 1983 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00127.1983
126/1983 Sb. 24. 11. 1983 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00126.1983
125/1983 Sb. 24. 11. 1983 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00125.1983
124/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľnic (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov)
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00124.1983
123/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianského zákonníka a notárskeho poriadku
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00123.1983
122/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00122.1983
121/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00121.1983
120/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00120.1983
119/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00119.1983
118/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00118.1983
117/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00117.1983
116/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00116.1983
115/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00115.1983
114/1983 Sb. 1. 11. 1983 Ústavní zákon o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1983:00114.1983
113/1983 Sb. 20. 10. 1983 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
e-SbírkaPDF   7841 kB
ECLI:CZ:SB:1983:00113.1983
112/1983 Sb. 20. 10. 1983 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí
e-SbírkaPDF   7841 kB
ECLI:CZ:SB:1983:00112.1983
111/1983 Sb. 20. 10. 1983 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neochodních vývozech a dovozech věcí
e-SbírkaPDF   7841 kB
ECLI:CZ:SB:1983:00111.1983

V roce 1983 bylo publikováno 160 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.140 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).