Sbírka zákonů
ročník 1983

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
160/1983 Sb. 27. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:160.1983
159/1983 Sb. 27. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:159.1983
158/1983 Sb. 27. 12. 1983 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:158.1983
157/1983 Sb. 27. 12. 1983 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:157.1983
156/1983 Sb. 27. 12. 1983 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:156.1983
155/1983 Sb. 16. 12. 1983 Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:155.1983
154/1983 Sb. 16. 12. 1983 Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:154.1983
153/1983 Sb. 16. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:153.1983
152/1983 Sb. 16. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:152.1983
151/1983 Sb. 16. 12. 1983 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:151.1983
150/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:150.1983
149/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:149.1983
148/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon o sjednocení sazeb nemocenského
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:148.1983
147/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon o zbraních a střelivu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:147.1983
146/1983 Sb. 16. 12. 1983 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:146.1983
145/1983 Sb. 14. 12. 1983 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:145.1983
144/1983 Sb. 14. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění §159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:144.1983
143/1983 Sb. 14. 12. 1983 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:143.1983
142/1983 Sb. 14. 12. 1983 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:142.1983
141/1983 Sb. 12. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:141.1983
140/1983 Sb. 12. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:140.1983
139/1983 Sb. 12. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:139.1983
138/1983 Sb. 12. 12. 1983 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:138.1983
137/1983 Sb. 8. 12. 1983 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:137.1983
136/1983 Sb. 8. 12. 1983 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:136.1983
135/1983 Sb. 8. 12. 1983 Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:135.1983
134/1983 Sb. 8. 12. 1983 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:134.1983
133/1983 Sb. 8. 12. 1983 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:133.1983
132/1983 Sb. 24. 11. 1983 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:132.1983
131/1983 Sb. 24. 11. 1983 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:131.1983
130/1983 Sb. 24. 11. 1983 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:130.1983
129/1983 Sb. 24. 11. 1983 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:129.1983
128/1983 Sb. 24. 11. 1983 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:128.1983
127/1983 Sb. 24. 11. 1983 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:127.1983
126/1983 Sb. 24. 11. 1983 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:126.1983
125/1983 Sb. 24. 11. 1983 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:125.1983
124/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľnic (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:124.1983
123/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianského zákonníka a notárskeho poriadku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:123.1983
122/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:122.1983
121/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:121.1983
120/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:120.1983
119/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:119.1983
118/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:118.1983
117/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:117.1983
116/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:116.1983
115/1983 Sb. 1. 11. 1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:115.1983
114/1983 Sb. 1. 11. 1983 Ústavní zákon o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:114.1983
113/1983 Sb. 20. 10. 1983 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:113.1983
112/1983 Sb. 20. 10. 1983 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:112.1983
111/1983 Sb. 20. 10. 1983 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neochodních vývozech a dovozech věcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1983:111.1983

V roce 1983 bylo publikováno 160 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,265 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).