Sbírka zákonů
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
147/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
2. 4. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:147.2020
146/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
2. 4. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:146.2020
145/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
1. 4. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:145.2020
144/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
1. 4. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:144.2020
143/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
31. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:143.2020
142/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
30. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:142.2020
141/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
30. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:141.2020
140/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
30. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:140.2020
139/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
30. 3. 2020 Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:139.2020
138/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
30. 3. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:138.2020
137/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
27. 3. 2020 Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:137.2020
136/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
27. 3. 2020 Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:136.2020
135/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
27. 3. 2020 Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:135.2020
134/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
27. 3. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:134.2020
133/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
27. 3. 2020 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:133.2020
132/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:132.2020
131/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:131.2020
130/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:130.2020
129/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 3. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:129.2020
128/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:128.2020
127/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:127.2020
126/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:126.2020
125/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:125.2020
124/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:124.2020
123/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:123.2020
122/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:122.2020
121/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:121.2020
120/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 3. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:120.2020
119/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 3. 2020 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:119.2020
118/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 3. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:118.2020
117/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 3. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:117.2020
116/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 3. 2020 Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:116.2020
115/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 3. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:115.2020
114/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 3. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:114.2020
113/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 3. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:113.2020
112/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:112.2020
111/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:111.2020
110/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:110.2020
109/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:109.2020
108/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:108.2020
107/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:107.2020
106/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:106.2020
105/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:105.2020
104/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
17. 3. 2020 Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:104.2020
103/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:103.2020
102/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:102.2020
101/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:101.2020
100/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
18. 3. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:100.2020
99/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:099.2020
98/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:098.2020

V roce 2020 bylo publikováno 147 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,243 ms (z toho 0,034 ms NoSQL).