Sbírka zákonů
ročník 1959

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
82/1959 Sb. 31. 12. 1959 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou
e-SbírkaPDF   141 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00082.1959
81/1959 Sb. 31. 12. 1959 Zákon o placené dovolené na zotavenou
e-SbírkaPDF   141 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00081.1959
80/1959 Sb. 30. 12. 1959 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
e-SbírkaPDF   2652 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00080.1959
79/1959 Sb. 30. 12. 1959 Zákon o zrušení daně z představení
e-SbírkaPDF   2652 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00079.1959
78/1959 Sb. 30. 12. 1959 Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
e-SbírkaPDF   2652 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00078.1959
77/1959 Sb. 30. 12. 1959 Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě
e-SbírkaPDF   2652 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00077.1959
76/1959 Sb. 29. 12. 1959 Zákon o některých služebních poměrech vojáků
e-SbírkaPDF   5645 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00076.1959
75/1959 Sb. 15. 12. 1959 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   6466 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00075.1959
74/1959 Sb. 15. 12. 1959 Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
e-SbírkaPDF   6466 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00074.1959
73/1959 Sb. 15. 12. 1959 Zákon o místním hospodářství
e-SbírkaPDF   6466 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00073.1959
72/1959 Sb. 14. 12. 1959 Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech
e-SbírkaPDF   2743 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00072.1959
71/1959 Sb. 14. 12. 1959 Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku
e-SbírkaPDF   2743 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00071.1959
70/1959 Sb. 10. 12. 1959 Vyhláška o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku
e-SbírkaPDF   75 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00070.1959
69/1959 Sb. 28. 11. 1959 Nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
e-SbírkaPDF   1321 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00069.1959
68/1959 Sb. 28. 11. 1959 Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla"
e-SbírkaPDF   1321 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00068.1959
67/1959 Sb. 28. 11. 1959 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   1321 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00067.1959
66/1959 Sb. 10. 11. 1959 Nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství
e-SbírkaPDF   1295 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00066.1959
65/1959 Sb. 30. 10. 1959 Nařízení o nové organizaci plemenářské služby
e-SbírkaPDF   2896 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00065.1959
64/1959 Sb. 23. 10. 1959 Zákonné opatření o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
e-SbírkaPDF   2902 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00064.1959
63/1959 Sb. 30. 9. 1959 Nařízení o změnách v organizaci rozhlasu a televize
e-SbírkaPDF   749 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00063.1959
62/1959 Sb. 25. 9. 1959 Nařízení, kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat
e-SbírkaPDF   811 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00062.1959
61/1959 Sb. 4. 9. 1959 Nařízení, kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují
e-SbírkaPDF   2510 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00061.1959
60/1959 Sb. 4. 9. 1959 Nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
e-SbírkaPDF   2510 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00060.1959
59/1959 Sb. 24. 8. 1959 Nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven
e-SbírkaPDF   2526 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00059.1959
58/1959 Sb. 20. 8. 1959 Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
e-SbírkaPDF   2866 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00058.1959
57/1959 Sb. 20. 8. 1959 Nařízení o pedagogických institutech
e-SbírkaPDF   2866 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00057.1959
56/1959 Sb. 7. 8. 1959 Nařízení o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
e-SbírkaPDF   1640 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00056.1959
55/1959 Sb. 25. 7. 1959 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
e-SbírkaPDF   9338 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00055.1959
54/1959 Sb. 25. 7. 1959 Zákon o muzeích a galeriích
e-SbírkaPDF   9338 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00054.1959
53/1959 Sb. 25. 7. 1959 Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
e-SbírkaPDF   9338 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00053.1959
52/1959 Sb. 25. 7. 1959 Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon)
e-SbírkaPDF   9338 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00052.1959
51/1959 Sb. 24. 7. 1959 Zákon o výkupu zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00051.1959
50/1959 Sb. 24. 7. 1959 Zákon o zemědělské dani
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00050.1959
49/1959 Sb. 24. 7. 1959 Zákon o jednotných zemědělských družstvech
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00049.1959
48/1959 Sb. 24. 7. 1959 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00048.1959
47/1959 Sb. 23. 7. 1959 Zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00047.1959
46/1959 Sb. 23. 7. 1959 Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1959:00046.1959
45/1959 Sb. 22. 7. 1959 Nariadenie, ktorým sa stanoví štatút Slovenskej plánovacej komisie
e-SbírkaPDF   9610 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00045.1959
44/1959 Sb. 22. 7. 1959 Nařízení, kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
e-SbírkaPDF   9610 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00044.1959
43/1959 Sb. 22. 7. 1959 Nařízení o Správě státních hmotných rezerv
e-SbírkaPDF   9610 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00043.1959
42/1959 Sb. 22. 7. 1959 Zákon o dokumentaci staveb
e-SbírkaPDF   9610 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00042.1959
41/1959 Sb. 22. 7. 1959 Zákon o Státní plánovací komisi
e-SbírkaPDF   9610 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00041.1959
40/1959 Sb. 21. 7. 1959 Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
e-SbírkaPDF   6693 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00040.1959
39/1959 Sb. 21. 7. 1959 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
e-SbírkaPDF   6693 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00039.1959
38/1959 Sb. 21. 7. 1959 Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami
e-SbírkaPDF   6693 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00038.1959
37/1959 Sb. 21. 7. 1959 Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí
e-SbírkaPDF   6693 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00037.1959
36/1959 Sb. 30. 6. 1959 Nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile
e-SbírkaPDF   2193 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00036.1959
35/1959 Sb. 30. 6. 1959 Nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   2193 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00035.1959
34/1959 Sb. 18. 6. 1959 Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce"
e-SbírkaPDF   2757 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00034.1959
33/1959 Sb. 17. 6. 1959 Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
e-SbírkaPDF   4059 kB
ECLI:CZ:SB:1959:00033.1959

V roce 1959 bylo publikováno 82 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0.135 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).