Sbírka zákonů
ročník 1956

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
74/1956 Sb. 30. 12. 1956 Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956
e-SbírkaPDF   132 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00074.1956
73/1956 Sb. 30. 12. 1956 Nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů
e-SbírkaPDF   132 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00073.1956
72/1956 Sb. 30. 12. 1956 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   132 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00072.1956
71/1956 Sb. 29. 12. 1956 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   4612 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00071.1956
70/1956 Sb. 28. 12. 1956 Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 111/1955 Sb., o vodním hospodářství
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00070.1956
69/1956 Sb. 28. 12. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
e-SbírkaPDF   2901 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00069.1956
68/1956 Sb. 28. 12. 1956 Zákon o organisaci tělesné výchovy
e-SbírkaPDF   2901 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00068.1956
67/1956 Sb. 27. 12. 1956 Zákon o hospodaření s byty
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00067.1956
66/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů
e-SbírkaPDF   7847 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00066.1956
65/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákon o prokuratuře
e-SbírkaPDF   7847 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00065.1956
64/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
e-SbírkaPDF   63 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00064.1956
63/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.
e-SbírkaPDF   63 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00063.1956
62/1956 Sb. 23. 12. 1956 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
e-SbírkaPDF   7991 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00062.1956
61/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákonné opatření o těžbě rašelin
e-SbírkaPDF   7991 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00061.1956
60/1956 Sb. 23. 12. 1956 Zákonné opatření, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky
e-SbírkaPDF   7991 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00060.1956
59/1956 Sb. 19. 12. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
e-SbírkaPDF   3838 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00059.1956
58/1956 Sb. 19. 12. 1956 Zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
e-SbírkaPDF   3838 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00058.1956
57/1956 Sb. 18. 12. 1956 Nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev
e-SbírkaPDF   27 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00057.1956
56/1956 Sb. 18. 12. 1956 Nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
e-SbírkaPDF   27 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00056.1956
55/1956 Sb. 18. 12. 1956 Zákon o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   27 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00055.1956
54/1956 Sb. 17. 12. 1956 Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00054.1956
53/1956 Sb. 26. 11. 1956 Nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení
e-SbírkaPDF   2988 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00053.1956
52/1956 Sb. 23. 11. 1956 Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů schválené Valným shromážděním Organisace spojených národů dne 13. února 1946
e-SbírkaPDF   1684 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00052.1956
51/1956 Sb. 23. 11. 1956 Nařízení o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách
e-SbírkaPDF   1684 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00051.1956
50/1956 Sb. 24. 10. 1956 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži
e-SbírkaPDF   1366 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00050.1956
49/1956 Sb. 24. 10. 1956 Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
e-SbírkaPDF   1366 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00049.1956
48/1956 Sb. 24. 10. 1956 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   1366 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00048.1956
47/1956 Sb. 6. 10. 1956 Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00047.1956
46/1956 Sb. 6. 10. 1956 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1956:00046.1956
45/1956 Sb. 29. 9. 1956 Zákon o zkrácení pracovní doby
e-SbírkaPDF   2571 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00045.1956
44/1956 Sb. 29. 9. 1956 Zákonné opatření o dokumentaci investiční výstavby
e-SbírkaPDF   6301 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00044.1956
43/1956 Sb. 29. 9. 1956 Zákonné opatření, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci
e-SbírkaPDF   6301 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00043.1956
42/1956 Sb. 22. 9. 1956 Nařízení o hygienické ochraně práce
e-SbírkaPDF   2656 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00042.1956
41/1956 Sb. 24. 8. 1956 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.
e-SbírkaPDF   2767 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00041.1956
40/1956 Sb. 24. 8. 1956 Zákon o státní ochraně přírody
e-SbírkaPDF   2767 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00040.1956
39/1956 Sb. 15. 8. 1956 Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
e-SbírkaPDF   1703 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00039.1956
38/1956 Sb. 15. 8. 1956 Nařízení o změnách v organisaci vysokých škol
e-SbírkaPDF   1703 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00038.1956
37/1956 Sb. 15. 8. 1956 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   1703 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00037.1956
36/1956 Sb. 2. 8. 1956 Vyhláška o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku
e-SbírkaPDF   987 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00036.1956
35/1956 Sb. 1. 8. 1956 Nariadenie o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu
e-SbírkaPDF   5001 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00035.1956
34/1956 Sb. 1. 8. 1956 Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev
e-SbírkaPDF   5001 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00034.1956
33/1956 Sb. 1. 8. 1956 Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch
e-SbírkaPDF   5001 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00033.1956
32/1956 Sb. 31. 7. 1956 Nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly
e-SbírkaPDF   7010 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00032.1956
31/1956 Sb. 31. 7. 1956 Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
e-SbírkaPDF   7010 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00031.1956
30/1956 Sb. 31. 7. 1956 Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů
e-SbírkaPDF   7010 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00030.1956
29/1956 Sb. 19. 7. 1956 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu
e-SbírkaPDF   1733 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00029.1956
28/1956 Sb. 19. 7. 1956 Nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
e-SbírkaPDF   1733 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00028.1956
27/1956 Sb. 19. 7. 1956 Nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních
e-SbírkaPDF   1733 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00027.1956
26/1956 Sb. 7. 7. 1956 Zákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů
e-SbírkaPDF   2886 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00026.1956
25/1956 Sb. 7. 7. 1956 Zákonné opatření o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích
e-SbírkaPDF   2886 kB
ECLI:CZ:SB:1956:00025.1956

V roce 1956 bylo publikováno 74 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0.138 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).